Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter

Midway Alignment PRESSMEDDELANDE 03062016

 

Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter

Den tekniska granskningen av kvarkenprojektet Midway Alignments projektansökan har utförts av INEA (Genomförandeorganet för innovation och transportnät). Projektet går i denna CEF ansökningsomgång inte vidare till följande skede av ansökningsprocessen. Projektgruppen fortsätter dock arbetet med att utvärdera beslutet och ansökan och förbereda nya finansieringsansökningar.

– Att projektets tidtabell nu måste granskas pga. tekniska orsaker i denna finansieringsrunda motvägs av det faktum att EU hela tiden efterlyser precis sådana innovativa projekt som Midway Alignment. Vi har fortfarande starkt stöd inom kommissionen och hos koordinatorn för Motorways of the Sea programmet och enligt preliminära uppgifter öppnas en ny CEF-ansökningsrunda under år 2017. Arbetets tidtabell granskas och nu omgrupperar och filar vi på de tekniska motiveringarna, sammanfattar projektkoordinator Mathias Lindström.

– Faktorerna som ledde till detta beslut går att åtgärda. Vi är enormt stolta över detta gränsöverskridande arbete mellan tjänstemän, näringslivet och politiker över land- och partigränserna. Hela regionen på båda sidor Kvarken har verkligen ställt sig bakom detta projekt. Lagarbetet fortsätter och vi kämpar tills vi har en lösning för att säkerställa transportstråket i Kvarken, säger riksdagsledamot Joakim Strand.

För mer information:

Mathias Lindström, tfn +358 50 918 6462, mathias.lindstrom@kvarken.org

Tomas Häyry, tfn +358 40 5405412, tomas.hayry@vaasa.fi

Hans Lindberg, tfn +46 70 5890166

www.midwayalignment.eu

Målet med projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor är att förbättra transportsystemetet i öst-västlig riktning genom norra Europa och samtidigt knyta an och stärka det av EU beslutade transport- och kommunikationsnätet för unionens inre marknad, Trans European Network (TEN-T). Den förbättrade transportsträckan i öst-västlig riktning gör det lättare för frakt och människor att nå till exempel huvudstadsregionerna, Norges isfria hamnar och övriga världen. Dessutom blir Kvarkenregionen mer tillgänglig. Projektet är i allra högsta grad gränsöverskridande, multimodalt och det inkluderar järnväg, väg och sjöfart.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg