Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras

Tisdagen den 26 maj 2015 ordnade VASEK en workshop med temat effektiverad utrymmesanvändning i hamnen, och kallade in representanter för bl.a. transportföretag och speditörer, hamnen, Vasa stad, Wasaline, Kvarkenrådet, Österbottens förbund och VASEK. Som grund för diskussionen berättade hamnbolaget Kvarken Ports direktör Matti Esko om senaste nytt från Vasklot hamn och NLC Ferry Ab Oy:s verkställande direktör Peter Ståhlberg om Wasalines utveckling den senaste tiden.
ndptl15

Vasa stad och Umeå kommun har tillsammans fått finansiering av NDPTL (The Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) för att upprätta effektiveringsplaner för hamnarna. Utredningar med anknytning till ärendet pågår samtidigt på båda sidor om Kvarken. I Vasa har konsultbolaget Pöyry under våren undersökt mer rationellt utnyttjande av marken i hamnområdet, och projektchef Lotta Koski-Lammi redogjorde för resultaten av arbetet i workshopen.

 

Flaskhalsar i fordonstrafik och spårtrafik

Pöyrys utredning fokuserade på områdena kring järnvägsterminalen och passagerarterminalen. Syftet var att förbättra järnvägsterminalområdet för att möjliggöra transporter av gods till hamnen även längs järnvägen och därigenom förbättra villkoren för industrin. För passagerarterminalens del ville man klargöra hur trafiken för fordon som köar till färjan ska ledas för att undvika trafikstockning på Reinsgatan under trafiktopparna.

I Vasklot hamn orsakas problem av bland annat utrymmesbrist och hamnfunktionernas placeringar i olika delar av hamnområdet. Utvecklingen av hamnen begränsas även av den nuvarande detaljplanen. Enligt utredningen finns det i dagsläget i Vasklot tre alternativa områden för utvecklingen av järnvägsterminalen: det nuvarande bangårdsområdet, som innefattar både Vasa stads och Trafikverkets bangårdsområden, hamnområdets Reinskajen eller hamnområdets Lasses kaj, där huvuddelen av godstrafikverksamheten sker. Inget av dessa områden är klart bättre än de övriga, och varje område kräver investeringar innan det kan användas fullt ut som järnvägsterminalområde. Problemet med trafiken som köar till färjan är lättare att lösa, genom bättre trafikstyrning och små infrarelaterade förbättringar.

 

Pragmatisk diskussion

Experter inom transport och spedition gav sakkunniga synpunkter på användningen av hamnen och bra tips på hur den kan effektiveras. Det mest radikala – men på lång sikt kanske det mest praktiska – förslaget var att passagerarterminalfunktionerna flyttas ur vägen för lasthanteringen, till den nuvarande Reinskajen. Då skulle fraktverksamheten få ett större enhetligt hamnområde och järnvägsterminalen skulle kunna byggas i anslutning till passagerarterminalen.

Peter Ståhlberg, som är verkställande direktör för Wasaline, som trafikerar Kvarken mellan Vasa och Umeå, är glad över att hamnarna i Vasklot och Holmsund håller på att utvecklas. Han är inte alls förvånad över att till exempel de befintliga passagerarterminalerna har diskuterats i bägge hamnarna.

– Det är klart att terminaler som har planerats för en miljon passagerare är överdimensionerade för dagens trafik, säger han.

Både Ståhlberg och Vasa stads tekniska direktör Markku Järvelä anser att fraktpersonalen, som utför det praktiska arbetet i hamnen, bidrog med bra synvinklar till diskussionen.

– När vi funderar på åtgärder och kostnader, är det skäl att överväga hur långt in i framtiden vi ska ser när det gäller dessa lösningar, konstaterar Järvelä.

 

Text och bild: Johanna Haveri, Viestintä Oy Prowomedia

Financial support received from the NDPTL Support Fund.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg