Systemtänkande som ledstjärna

Projektet Midway Alignment har sedan tidigt i höstas haft ett nära samarbete med PBI Research Institute. Målsättningen med samarbetet är att ta fram alternativa affärs- och finansieringsmodeller för projektet Midway Alignment. Utredningarna har utförts inom det sk. MABA-projektet som är finansierat av Botnica-Atlantica och ett viktigt stödprojekt till Midway Alignment.

Samarbetet ska resultera i strategier och planer för framtida infrastruktursatsningar och för att bidra till förbättrade hållbara öst-västliga kommunikationer i Kvarkenregionen. PBI Research Institute har nu tillsammans med projektets representanter och andra aktörer tagit fram en preliminär finansieringsmodell på hur systeminvesteringen, dvs. investeringar gällande färjan och båda hamnarna kunde finansieras.

– Samarbetet fick sin början av både ett internt och externt behov. Internt i den mening att man inom projektet ville få mera kunskap om olika finansieringsmodeller och -möjligheter. Externt i och med att projektets partners samt staterna och EU kräver att man inom projektet har utarbetat en finansieringsplan, beskriver Mathias Lindström, projektledare för Midway Alignment och Kvarkenrådets direktör.

Från ett ekosystem till en innovativ finansieringsmodell

I förstudien har tre viktiga delar kartlagts gällande hela systeminvesteringen. Alla delar i studien bildar ett ekosystem och hela rapporten genomsyras av ett systemtänkande.

IMG_1775

Anders Jungar från PBI Reserch Institute berättar om vikten av systemtänkandet

I första delen har man analyserat affärsekosystemet, dvs. identifierat både helheten och de aktörer som är delaktiga i projektet samt hur dessa aktörer kan påverka, påverkas eller dra nytta av systeminvesteringen.

Andra delen i förstudien består av en analys av alternativa affärsmodeller. Där har arbetsgruppen kartlagt alternativa modeller som kunde fungera i detta ekosystem. Man har analyserat olika alternativ, vägt både för- och nackdelar för att få fram en modell som kan maximera nyttan för de i ekosystemet delaktiga aktörerna.

Den tredje delen består av en finansieringsmodell och de olika finansieringsinstrument som kan användas. Här har man kartlagt olika finansieringskällor och hur den totala systeminvesteringen kunde se ut, både i form av stöd och extern finansiering.

ecosys

Samarbetet har resulterat i en första rapport. Denna bild visar på hur alla delar i rapporten genomsyras av ett systemtänkande.

– Det vi i dagsläget genom samarbete fått utarbetat är t.ex. en innovativ alliansmodell med både privata och offentliga aktörer, en vägkarta för att involvera olika aktörer och en lista med relevanta finansiella instrument. Vi har sökt en modell på hur man kan sprida risker mellan den offentliga sektorn och den privata. Alliansmodellen bygger på riskspridning och riskhantering så att riskerna fördelas bland de aktörer som är mest kapabla att hantera dem, berättar Anders Jungar, projektchef för förstudien på PBI Reserch Institute.

– Vi vill gärna poängtera att vi i första hand analyserat Midway Alignment projektet och dess finansiering ur ett affärsmässigt perspektiv dock med beaktande av de krav som ställs på såväl EU, nationell och regional nivå, fortsätter Jungar.

Samarbetet med PBI fortsätter utan avbrott fram till början av år 2016 då ansökan för fas 2 är inlämnad.

– Vi har t.ex. hittat några juridiska och tekniska frågor som måste analyseras vidare. Dessa fynd är ett glädjeämne för mig som jurist, utmaningar gör jobbet mera intressant, tillägger Lindström med ett skratt.

 

PBI is a research-based management consulting company providing services to industrial clients, especially in the area of industrial investments and project business within energy and transport segments. We offer our clients a profound understanding of their industry through top-level academic research collaboration with various companies. We use our analysis and draw on our experience of industry stakeholders’ business relationships as a basis for our consulting work in developing the strategies of our clients and changing industrial logic.

As a system investment, Midway Alignment requires new innovative thinking from both a technical, organizational as well as financial perspective. The key is to find innovative models for involving both the public and private sector in financing the system investment.

The PBI team in this project consists of Dr. Kim Wikström, founder and managing partner of PBI Research Institute and professor at Åbo Akademi University, Mr Anders Jungar, project manager and Mr Johan Ingberg, financing expert.

 

BotniaAtlantica-SVE-RGB            Logo5

VaasaUmea_logo_RGB

INAB_CMYK

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg