Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors

Arbetet med att ta fram en optimal skrovform för den nya Kvarkenfärjan är på gång. I förra nyhetsbrevet beskrevs både detta sk. skrovoptimeringsprogram och de första testerna som skedde i öppet vatten. Nu har liknande tester vid gång i is genomförts vid Aker Arctics laboratorium i Helsingfors.

– Sträckan mellan Umeå och Vasa är mer eller mindre alltid isbelagd under någon del av vintern. Isförhållandena uppvisar stor variation från år till år beroende på exempelvis medeltemperaturen under en viss vinter, dessutom kan de lokala variationerna på rutten vara signifikanta. Ett väderomslag kan på kort tid resultera i metertjocka isvallar, berättar Torvald Hvistendahl, Naval Architect på SSPA, medan han visar en figur som åskådliggör variationerna i isförhållandena under de senaste 30 åren.

isfigur

Figur: Variationerna i isförhållandena under de senaste 30 åren

– I fråga om den nya färjan mellan Umeå och Vasa har egenskapen tillförlitlighet värderats högt. Detta innebär att den nya färjan förväntas ha en hög tillgänglighet med få trafikstörningar. Men samtidigt kan en alltför ambitiös isprestanda riskera att färjan blir mindre energieffektiv vid gång i öppet vatten. Detta är således bra exempel på två egenskaper som vi måste värdera och balansera för att nå en optimal lösning, fortsätter Hvistendahl.

 

Världsledande kunskaper

Att genomföra tester av fartyg vid gång i is i modellskala är en mycket specialiserad verksamhet där Aker Arctic i Helsingfors är världsledande. Isens materialegenskaper är långtifrån linjära och att återskapa exempelvis 50 cm tjock kärnis i modellskala är en komplex uppgift. Något förenklat kan man likna isen vid laboratorieförsök med konsistensen på drinken ”Frozen Margarita”.

Det tar ganska lång tid att få rätt konsistens på isen och därför försöker man utnyttja den maximalt genom att köra serier. Exempelvis körs först en löpa i obruten is, som sedan följs av en löpa i bruten ränna som sedan följs av manövreringar o.s.v. På så sätt kan man utnyttja den värdefulla isen maximalt och även få resultat från olika tänkbara scenarier.

Försöken som utfördes i juni avlöpte enligt plan och resultaten ser mycket lovande ut. Färjan klarade alla försök och all insamlad data ska nu sammanställas. Tillsammans med tidigare utförda tester i öppet vatten är dessa resultat en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att optimera och designa den nya färjan. Vi hoppas kunna återkomma med fler rapporter på temat under hösten.

isstudie

Bild från försök vid Aker Arctic i Helsingfors

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg