Norrbotniabanan – positiva nyheter och effekter även för Midway Alignment

Projektet Norrbotniabanan, den sista länken i den Botniska korridoren, dvs. den 27 mil långa planerade järnvägen mellan Umeå och Luleå, fick för en tid sedan glädjande besked av regeringen i Sverige. Norrbotniabanan presenteras konkret i en infrastrukturproposition 2016 och kommer finnas som ett specifikt objekt i nationella infrastrukturplanen 2018. För Norrbotniabanan innebär detta att projektets EU ansökan blir legitim och EU får en tydlig signal om att den svenska regeringen stöder detta.

– Detta är en mycket positiv nyhet även för oss inom projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även vi vill att Botniska Korridoren blir en fungerande helhet och därmed är byggande av sträckan mellan Umeå och Luleå viktigt för oss, säger Mathias Lindström, projektledare för Midway Alignment of the Bothnian Corridor och Kvarkenrådets direktör.

– Både Norrbotniabanan och Midway Alignment strävar till att stärka stomnätet (core network) dvs. de prioriterade huvudstråken i det europeiska transportnätet. Vi är glada för Norrbotniabanegruppens skull och hoppas att byggandet av Norrbotniabanan kan inledas med en snabb tidtabell, fortsätter Mathias Lindström.

– Om Norrbotniabanan med dessa signaler får EU medel, kan vi börja planeringsarbetet med start sommaren 2015. Detta arbete kommer då att finansieras med medel från regionen och EU.  År 2015 kan vi också söka nya pengar från EU om regionen är med och finansierar lika mycket, säger Elisabeth Sinclair, Projektledare för Norrbotniabanan.

– Det fortsatta arbetet börjar med den sista detaljplaneringen dvs. järnvägsplanen. Förhoppningsvis är vi igång med detta till sommaren och att byggstarten kan ske 2018 om inte tidigare, fortsätter Sinclair.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor gratulerar och hoppas att byggandet kan påbörjas med snabb tidtabell!

Botniskakorr

Botniska korridoren och dess verkningsområden 

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg