Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken

Vasa stad och Umeå kommun tilldelades i fjol NDPTL-finansiering för en effektiviseringsutredning av sina hamnar. NDPTL är programmet för den nordliga dimensionens trafik- och logistikpartnerskap (The Northern Dimension Partnership on Transportation and Logistics).

I utredningarna analyserades den tilläggskapacitet som krävs i lastnings- och lossningssituationer av godsflöden i hamnterminalerna i Vasa och Umeå. Vidare har man planerat hur logistiken kunde förbättras. Inom projektet publicerades också en broschyr, främst riktad till finansiärerna, om utvecklingen av Vasa och Umeå hamnar. Umeå kommun ansvarar för projektet som avslutas i januari. I Vasa verkar Vasaregionens Utveckling Ab VASEK som projektets delgenomförare.

 

Nyttig utredning av utrymmesanvändning

Hamnbolaget Kvarken Ports verkställande direktör Matti Esko anser att utredningen som gjordes inom NDPTL-projektet är väldigt nyttig. Med dess hjälp kunde man hitta en användbar lösning för att förbättra järnvägsterminalområdet i Vasa hamn.

– Den mest praktiska lösningen kom fram under workshoppen. Utöver projektets genomförare deltog även hamnens användare som har praktisk erfarenhet av hamnområdets logistik. Att göra upp utvecklingsplanerna för hamnen tillsammans med dem som använder hamnen är enligt mig rätt sätt att genomföra projektet, säger Esko.

I Vasa har det tagits beslut om att arbetet med att renovera järnvägen från stadens centrum till hamnen ska inledas år 2016. Ett samarbetsavtal har också undertecknats tillsammans med Trafikverket. Renoveringsarbetet är en del av förbättringsarbetet av stadens logistik.

560

Planer i Vasa hamn

Objekt på önskelistan åtgärdas

Hamnen i Umeå har utvecklats kraftigt under de senaste åren. NDPTL-finansieringen har till exempel möjliggjort att planeringen av de länge önskade järnvägs- och råmaterialterminalerna har gått framåt. Under tiden för projektet har det bl.a. gjorts miljöutredningar och geotekniska undersökningar för terminalområdena. Planeringen har framskridit så långt att en detaljerad kostnadsplan har gjorts och förhandlingarna är färdiga.

– Med hjälp av den här projektfinansieringen har vi kunnat vidareutveckla transportstråket mellan öst och norr från Norges kust till Ryssland och Baltikum. För det här multimodala stråket är Umeå och Vasa hamnar samt färjeförbindelsen mellan hamnarna viktiga utvecklingsobjekt, konstaterar Isabella Forsgren på INAB (Infrastruktur i Umeå Ab) som arbetar med utvecklingen av infrastrukturen i Umeå kommun.

I slutet av november var Forsgren på inbjudan av norra Sveriges och norra Norges Brysselkontor i Oslo för att berätta om Umeås och Vasas gemensamma utvecklingsprojekt på ett seminarium. På seminariet diskuterades partnerskapssamarbetet i den nordliga dimensionen samt dess betydelse. Umeås och Vasas gemensamma projekt är det första projektet mellan Sverige och Finland som har beviljats NDPTL-finansiering.

560v

Planer i Umeå hamn

Projekten stöder varandra

NDPTL-projektet är ett av Vasas och Umeås gemensamma utvecklingsprojekt i anknytning till hamn och logistik. Det stöder för sin del projektet Midway Alignment, som syftar till att förbättra frakttrafiken i Kvarken.

– De här projekten är en del av den strategi som avser förbättra transportförutsättningarna för regionens företag. Det långsiktiga utvecklingsarbetet görs med hjälp av olika projekt, säger VASEKs logistikexpert Anna Måtts.

Enligt henne är det naturligt att projekt i anknytning till hamn och sjöfart genomförs i samarbete med Umeå, eftersom hamnfunktionerna i Vasa och Umeå sköts av det gemensamma hamnbolaget Kvarken Ports.

 

Den nordliga dimensionen väcker intresse

Vårt nordliga läge kan vara en fördel i planeringen av fortsatta logistikprojekt, trots att rutten mellan Vasa och Umeå inte för närvarande hör till NDPTL:s strategiska nätverk och vädret i december kanske inte påminner om att vi hör till det arktiska området. Evenemanget i Oslo visade att NDTPL:s intresse för rutten över Kvarken har ökat.

– De senaste åren har det i allmänhet blivit en trend att lyfta fram de arktiska områdena. En grupp studerande på Vasa yrkeshögskola avlägger som bäst en projektkurs, vars tema för i år är den arktiska dimensionen. Under kursen undersöker man om det lönar sig för Vasaregionen att haka på den arktiska trenden, berättar Måtts.

 

Nordlig dimension (Northern Dimension) är ett samarbete mellan fyra jämlika partner, nämligen Europeiska unionen, Ryssland, Norge och Island. Geografiskt täcker den nordliga dimensionens område nordvästra Ryssland, Östersjön och Europas arktiska områden, inklusive Barentsområdet. Syftet med den nordliga dimensionen är att genom praktiskt samarbete stödja stabilitet, välfärd och hållbar utveckling inom området. Trafik- och logistikpartnerskapet inom den nordliga dimensionen strävar efter att effektivisera betydande infrastrukturprojekt genom att fungera som ett regionalt forum i transport- och logistikfrågor samt genom att komplettera befintliga samarbetsstrukturer. Finansieringen av partnerskapsprogrammet kommer från deltagarländernas nationella budgeter, EU och internationella samt nationella finansinstitut.

NDPTL BROSCHURE: INCREASED MULTIMODALITY IN A COMPETITIVE PASSAGE – A PROPOSAL FROM THE NDPTL PROJECT STUDY

ndptl_logo_white

Text: Johanna Haveri

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg