Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter

Logistiksamarbetsnätverket Finnhubs turné stannade i Vasa den 1 oktober. Som värdar för eftermiddagsträffen med temat projekt- och sjötransporter stod Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Kvarken Ports. Bock’s Corners festsal var fullsatt med representanter från regionens industri, transportbolag och speditörer.

– Vi är glada över att regionen fått denna uppmärksamhet, säger Anna Måtts, logistikexpert på VASEK. – Det betyder att vi göra rätta saker. Vi är också tacksamma över att företagen deltar och på så vis tryggar en fortsatt dialog.

IMG_1971

Elina Multanen från Finnhub (t.v.), Juha Kapraali från Stingray Cargos vd,
Petri Heikinheimo från Meriaura Group och Mervi Nurminen från
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu presenterade sina expertområden på logistikträffen.

Finnhub rf:s verkställande direktör Elina Multanen inledde temat med information om Finnhubs verksamhet och nätverkandets fördelar. Finland ligger ju långt ifrån Mellaneuropa och distansen ser man i logistikkostnaderna: industrins logistikkostnader är 12–20 % av omsättningen.

– De trettio största finländska företag svarar för 90 % av exporten. Logistikfrågorna har alltid varit svårare för små och medelstora företag och därför vill vi hjälpa de här företagen att växa samtidigt som vi vill förena logistikkedjor.

Finnhubs syfte är att samla aktörerna till gemensamt forum. Med samlad expertis för man fram budskapet också till beslutsfattarna, och dessutom ger den gemensamma marknadsföringen större synlighet. Nätverket har sina rötter i Rysslandshandeln och nu när transittrafiken befinner sig i ett brytningsskede och samtidigt minskar är en förflyttning av logistiken och fokus naturlig. Multanen betonar behovet av fördomsfrihet och att det lönar sig för konkurrenterna att samarbeta, eftersom det är viktigt att se Finland som en helhet.

– Vasa är en lovande region och ni har ett positivt och aktivt sätt att arbeta. Det finns skäl att ha er som förebild! Bara man kunde kopiera den här fina andan till andra regioner, säger Multanen och ler.

Tillsammans är vi starkare också inom logistiken

Petri Heikinheimo, anskaffnings- och logistikchef på Meriaura Group, presenterade bolagsgruppens verksamhet, som stöder gröna värden kring bland annat bränslelösningar. Genom sitt exempel konstaterade han att sme-företagens styrka ligger i snabbheten, det vill säga förmågan att verka snabbt vid beslutsfattandet i företag med en ägare. Heikinheimo påminde deltagarna om Finlands goda rykte och uppmanade företag att testa exportera även i nya riktningar. Dessutom efterlyste han större öppenhet och samarbete mellan inhemska aktörer.

IMG_1977_450px

Petri Heikinheimo påminde deltagarna om att Finland är proppfull med kollaborationsmöjligheter.

Stingray Cargos vd Juha Kapraali påminde deltagarna om utmaningarna som transportbolag stöter på. Till dessa hör bland annat uteblivna lastningsinstruktioner, bristfälliga eller fullkomligt felaktiga uppgifter om mått och vikt, tillstånd, tullar och lyftkapacitet.

Riitta Björkenheim, logistikexpert på VASEK, informerade deltagarna om hur projektet Midway Alignment framskrider. Projektets första fas avslutar vid årsskiftet och finansieringen för andra fasen är under arbete. Björkenheim konstaterade att uppbyggandet av en ny, miljövänlig färja, tillsammans med utvecklingen av hamnarna, är ett verkligt showcase för regionen och företagen. Dessutom påpekade hon att Vasa har ett ypperligt tillfälle att bygga en LNG-terminal, vilket är intressant också för industrin.

Mervi Nurminen, direktör för North European Logistics Institute vid Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, hänvisade i sin presentation till regeringsprogrammets krav på ökad växelverkan mellan utbildning och arbetsliv. Vid yrkeshögskolan utreds möjligheten att införa en ny typ av inlärningsmiljö där syftet är att kombinera FoU-verksamhet och undervisning inom logistik. Den erbjuder företag ett nytt tankesätt för projektverksamhet och studerande en värdefull möjlighet att kunna jobba inom branschen redan under studietiden.

Text och bilder: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg