Kortfattat om Midway Alignment

kiikarikuva

Midway Alignment – en del av ett stort transportsystem

Tänk dig en värld där människor och varor rör sig snabbt och smidigt, där man främjar det nordiska samarbetet och samtidigt knyter an till den globala världen och de stora marknaderna. Det är här som Midway Alignment kommer in och skapar nytta för Finland och Sverige och utvecklar goda förbindelser för frakt och passagerare.

Finland, Sverige och de globala nätverken

Människor och varor ska röra sig snabbt, smidigt och miljövänligt. Regionerna både på den svenska och finska sidan av Kvarken, dvs. Vasa- och Umeåregionen, är starka, snabbt växande och internationellt betydande. Modern färjetrafik och förbindelserna genererar ytterligare tillväxt inte bara för dessa regioner utan även för båda länderna. Transportsträckan som går i öst-västlig riktning genom Norra Europa knyts an till de stora europeiska så kallade TEN-T nätverken, vilket i sin tur gör det lättare för frakt och människor att nå till exempel huvudstadsregionerna, Norges isfria hamnar och övriga Europa.

Smidigare logistik

Som bäst investerar man 20,7 miljoner euro för att utveckla infrastrukturen i hamnarna, samt planera en ny toppmodern färja mellan Vasa och Umeå. Resultatet blir effektiv godshantering, större kapacitet och smidigare logistik.

Färjan – den viktigaste pusselbiten för att skapa ett komplett transportsystem

Designarbetet av den nya färjan är i full gång och första skedet av planeringen är klar. EU är medfinansiär i projektet och önskar innovativa lösningar. I fråga om färjan är det viktigaste att fartyget ska vara pålitligt, miljövänligt och energieffektivt, men även att andra innovationer ryms med.

Fartygets isklass är den bästa möjliga, 1A super, och fartyget formges så att skrovmotståndet minimeras. Fartygets huvudsakliga bränsle kommer att vara flytande naturgas (LNG), men dess motorer kan även drivas med andra bränslen. Fartyget blir en hybrid, vilket betyder att det kan utnyttja lagrad elenergi för fartygsdrift. Batterierna kan laddas till exempel med solljus, från elnätet när fartyget är i hamn eller från motorerna när de är igång. När fartyget ligger i hamn kan det också anslutas till fjärrvärmenätet.

Alla arbetar mot ett gemensamt mål

Midway Alignment är ett omfattande projekt i regionerna Österbotten och Västerbotten. Alla ser ett stort potential i detta unika projekt och därför är över 18 organisationer med och utvecklar transportkonceptet. Både offentliga organisationer och privata företag arbetar mot ett gemensamt mål och ett flertal samarbetspartners från det finska och svenska näringslivet bidrar med sin kompetens och erfarenhet för att skapa något nytt. Midway Alignment är menat att föra människor och varor närmare varandra genom att smidigt förena land med hav.

Projektet Midway Alignment ska göra vardagslogistiken smidigare för oss alla. Vi är många som kommer att gynnas av detta. Hur påverkas du och hur kan du bidra?
Följ med på resan mot förbättrade transportförbindelser i Kvarkenregionen

popup_tabloid_midw_align_03

midwayalignment.eu

facebook.com/kvarkenlink

#MTALK @MidwayAlignment

 

If you want to read this in English: http://midwayalignment.eu/in-brief/

Haluatko lukea tämän suomeksi: http://midwayalignment.eu/fi/lyhyesti

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg