Fartygsdesign handlar om optimering

Sedan i augusti 2014 har Wärtsilä genomfört en inledande fartygsdesign för projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Konceptet, som är resultatet av den första fasen i fartygsdesignsprocessen, en så kallad ”initial design” har nu publicerats. Arbetet omfattar det blivande fartygets huvudlinjer och utrymmen för alla funktioner som fartyget kommer att förses med. Med utgångspunkt i detta koncept övergår arbetet med fartygsdesignen nu till ett mer detaljerat skede i form av en så kallad ”Basic design”. I nästa fas ska byggnationen av fartyget upphandlas och den slutgiltiga designen genomförs sedan i samarbete med det skeppsvarv som får uppdraget att bygga fartyget.

På Wärtsilä leder projektchef Tuomas Linna designteamet för fartyget som är avsett för trafiken över Kvarken. Designteamet verkar i nära samarbete med det kundteam som projektet Midway Alignment har sammanställt för att driva det dagliga designarbetet. I gruppen ingår representanter för rederiet Wasaline tillsammans med expertis från fartygsdesignföretagen Foreship och SSPA. Sammanhållande för det dagliga arbetet i kundteamet är konsulten Torvald Hvistendahl, Naval Architect på SSPA.

 

Ett unikt designprojekt

Enligt Linna utgår man i fartygsdesignen från att fartyget ska vara en självständig fungerande enhet, som inte kan stödja sig på kringliggande infrastruktur.

– Fartygsdesignprocessen är iterativ, och behandlar upprepade gånger de förväntningar som ställs på fartyget och möjligheterna att uppfylla dessa, så att processen framskrider i en spiral utifrån och in mot kärnan, till dess det slutliga konceptet är färdigt. Att ta fram en fartygsdesign är teamarbete, som innehåller mycket optimering och många kompromisser, konstaterar Linna.

Tuomas Linna 005

På Wärtsilä leder projektchef Tuomas Linna designteamet för fartyget som är avsett för trafiken över Kvarken

Designen av fartyget som är avsett för Kvarkentrafiken är på många sätt mera krävande än designen av ett genomsnittsfartyg, eftersom det är det enda som trafikerar regelbundet mellan Vasa och Umeå och samtidigt fungerar som passagerarfartyg, bilfärja och fraktfartyg. Det måste betjäna turister, långtradarförare, kongressresenärer, barnfamiljer och affärsresande. Fartyget förses med ett bildäck som löper längs hela fartyget, ett öppet akterdäck och utrymme för skrymmande transporter samt soldäck, restauranger, konferensrum och passagerarhytter.

– Det nu designade fartyget är väldigt speciellt och därför är även designprocessen krävande, medger Hvistendahl. – Tillsammans har vi arbetat för att finna de bästa möjliga lösningarna. Det ömsesidiga samarbetet, såväl i designen som i projektet Midway Alignment i övrigt, har fungerat bra.

 

Pålitlig och energieffektiv

När arbetet har framskridit har man varit tvungen att ge avkall på vissa krav på fartyget, men de viktigaste egenskaperna kvarstår i det koncept som nu publiceras. Fartyget måste vara pålitligt, energieffektivt och miljövänligt.

Fartygets isklass är den bästa möjliga, 1A super, och fartyget formges så att det orsakar minsta möjliga skrovmotstånd. Fartygets huvudsakliga bränsle kommer att vara gas, men dess motorer kan även drivas med andra bränslen. Fartyget blir en hybrid, vilket betyder att det kan utnyttja lagrad elenergi för fartygsdrift och hotelltjänster. Batterierna kan laddas till exempel med solljus, från elnätet när fartyget är i hamn eller från motorerna när det är igång. När fartyget övernattar i hamnen kan det också anslutas till fjärrvärmenätet.

 

Text: Johanna Haveri

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg