Industribanan kunde fungera som specialtransportled

Teollisuusraide

VASEK och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor har beställt en fortsatt utredning av Sito Oy angående nyttjandet av industrijärnvägens banavsnitt mellan Vasa Resecentrum och Vasa hamn som specialtransportled för industrin. Utredningen som initierades av industriföretagen i Vasa är en fortsättning på den preliminära utredning som gjordes 2012.

Syftet med den fortsatta utredningen är att klarlägga förutsättningarna för att banavsnittet mellan Vasklot och Resecentrum kostnadseffektivt ska möjliggöra högklassiga och miljövänliga specialtransporter för regionens industri. Utredningen ger också underlag för stadens beslutfattare och har även som mål att banförbindelsen till hamnen bevaras och stadens inre specialtransportled kompletteras. Utredningen grundar sig delvis på tidigare genomförda utredningar i anslutning till ärendet.

Hamnens betydelse ökar

Under arbetet klarlades hur industrin, speditörerna och transportföretagen som behöver tunga specialtransporter samt Trafikverket, Trafi, Österbottens förbund, Vasa stad och hamn samt Vasa Elektriska ser på banavsnittets specialtransportled och dess nödvändighet. I ljuset av intervjuer, utredningen om Vasa hamns godsflöden samt olika statistikuppgifter kan man förutsäga att Vasa hamn – vars funktioner numera sköts av Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag Kvarken Ports – ytterligare kommer att öka sin betydelse i godstrafiken.

Hamnens ökade transportpotential samt strävan efter kostnadseffektiva och miljövänliga transporter förordar att specialtransportleden byggs som en kombinerad led längs den nuvarande industribanan. En kombinerad användning av banan innebär att den skulle kunna användas för både tågvagnar och specialtransportutrustning för SPMT (Self-propelled Modular Trailer). SPMT-enheten är en mångaxlad transportlavett på gummihjul, avsedd främst för transporter av tungt gods.

– Att förverkliga den kombinerade leden är en stor investering, men den skulle säkra den för regionen och staden viktiga industrins konkurrenskraftiga specialtransporter till hamnen och vidare för lastning antingen på tågvagnar eller fartyg. I hamnen finns lyftkapacitet för båda alternativen, säger Teijo Seppelin, som leder Vasas stads utvecklingsenhet för logistik.

Den befintliga leden måste förbättras

Längs banavsnittet som leder till hamnen finns några partier som måste förbättras innan det lämpar sig som kombinerat led för specialtransporter. I nuläget begränsar Vasklots järnvägsbros bärighet transporternas axelbelastning till 15 ton. På banans elektrifierade avsnitt begränsar kontakttrådarna lasthöjden till 5,3 meter. Också rörbryggan vid Vasa Elektriskas kraftverk och konstruktionen för sädestransport intill silorna vid Åbo Akademi begränsar höjden på transporterna och på dessa ställen borde banan sänkas något. Banavsnittet kan också omändras till spårskenskonstruktion, så att det kan användas för SPMT-utrustning. I utredningen ingår också en preliminär kostnadsberäkning, som preciseras när planeringen av åtgärderna inleds.

TeollisuusraideÅA

– Industribanan är en del av Vasas logistikkedja och utvecklingen av den. De nuvarande transportlederna är fungerande, men när transportmängderna ökar kunde den tunga specialtrafiken flyttas från stadens gatunät till industribanan. Genom att bättre utnyttja industribanan kan man kombinera olika transportformer på väg, järnväg och till havs och även öka användningen av Vasa hamn. Så skapar vi ännu konkurrenskraftigare transportkedjor, konstaterar logistikexperten Anna Måtts på VASEK.

 

Text: Johanna Haveri

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg