Händelserikt första år

seasonsgr

Ett år har gått sedan projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridors officiella kick off -tillställning arrangerades i Umeå.

– Vår målsättning är att skapa en fullt integrerad multimodal transportlösning över Kvarken, som är en del av det europeiska TEN-T -nätverket. Planeringsarbetet av den nya färjan är i gång, men utvecklandet av hamnarna och logistiken är också mycket viktigt: människorna och varorna skall kunna färdas snabbt, flexibelt och miljövänligt i väst-östlig riktning, allt från Norska kusten till Ryssland. På detta sätt kan vi bidra till tillväxt och regionerna kan bli ännu starkare, berättar Mathias Lindström, projektledare för Midway Alignment of the Bothnian Corridor och Kvarkenrådets direktör.

För att uppnå målsättningarna har projektet det senaste året utfört ett stort antal analyser, och dessa analyser skall stå som grund för all planeringsarbete.

Bakgrundsarbetet innehåller bl.a. godsflödes- och kundanalyser samt utvecklande av konceptet gällande både den nuvarande färjan och den kommande. Även behövliga helhetsinvesteringar är kartlagda och kostnaderna uträknade.

Analyserna behövs för att kunna säkra att de stora linjedragningarna och planerna görs rätt från början. Det är inte meningen att kasta fram en lösning som vi tror är bra, säger Tomas Sikström, infrastrukturstrateg på INAB.

Men det räcker inte att samla information och använda dem själv, utan även andra skall kunna ta del av denna kunskap. Därför är det viktigt att dela med sig av kunskapen.

– Midway Aligment har under det gångna året varit synligt både nationellt och internationellt. Vi har skapat både marknadsförings- och kommunikationsmaterial, öppnat en webb- och Facebook-sida samt informerat flitigt om projektets gång. För samarbetspartners har vi arrangerat två Innovationsdagar, flera seminarier och vi har samlats på Wasaline, Almedalsveckan och till senast på kommissionens Motorways Of the Sea -konferens i Göteborg. Året har varit livligt och intressant, vi fortsätter med arbetet med iver, tillägger Riitta Björkenheim, logistikexpert på Vasek.

Vi hoppas att ni njutit av denna resa lika mycket som vi. Jullovet och det nya året står bakom hörnet och vi vill önska alla en fridfull jul och ett gott nytt år.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg