Hamnbanan är en viktig transportled

Vasaregionen utvecklar målmedvetet det logistiska helhetssystemet för att ytterligare förbättra verksamhetsförutsättningarna för den exportbetonade industrin. Utvecklingen sker i enlighet med principerna för EU:s miljömål, och avsikten är att i allt högre utsträckning använda järnvägs- och sjötransporter.

Banan från Vasa centrum till hamnen har länge varit utan regelbunden trafik och delvis i dåligt skick. Ifjol ville trafikverket stänga banan, eller åtminstone en del av den. Men regionens industri behöver hamnens lastningsområde och hamnbanan, vilket lyckligtvis fick trafikverket på andra tankar. Den trasiga växeln reparerades och hamnbanan är åter fullt användbar.

– Banavsnittet är i skenbart liten användning, men liksom bangården, som är den enda i närområdet som lämpar sig för lastning av stora komponenter och containrar, är den en viktig bit i regionens logistikpussel. I företagens stora leveranser rör det sig om stora pengar, som ger mera jobb till regionen. Det vore oförsvarligt om industrins beställningar gick till någon annan av den orsaken att vår regions logistik inte skulle fungera, säger Backman & Trummers verkställande direktör Hannu Uusi-Pohjola.

KOnttivaunuja 010

I januari lastades i Vasa hamn två containertåg med kraftverkskomponenter för transport till Ryssland. Minst en motsvarande last ytterligare lastas inom kort.

Hamnbanans användning utvecklas

Banavsnittet mellan centrum och hamnen är en viktig del i den logistiska helhetslösningen. För närvarande utreds i ett par olika projekt hur banans användningsmöjligheter ska kunna utökas, till exempel genom kombinerad användning inom industrins transporter.

– Det ökade logistiksamarbetet mellan Vasa och Umeå har lett till planer på frakttransporter från Vasa till Nordic Logistic Center i Umeå och därifrån vidare längs Sveriges bannät till oceanhamnarna i södra Sverige. Det skulle öppna nya fraktmöjligheter för såväl hamnen som hamnbanan, berättar före detta hamndirektör Teijo Seppelin, som i fortsättningen i allt högre grad fokuserar på utvecklingen av logistiken.

Tammikuu -15 026

Teijo Seppelin är övertygad om att det inom en nära framtid uppkommer mera användning för banavsnittet som leder till hamnen.

Hamnarna i Vasa och Umeå, och det bannät som löper ut från dem, är även en viktig länk i projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, som utvecklar transportleden i öst-västlig riktning genom EU-finansierat nordiskt samarbete.

Redan nu använder industrin hamnens bangård vid lastning av stort och tungt gods som transporteras längs banan in i Finland eller till exempel till Ryssland. – I januari har två containertåg med kraftverkskomponenter avgått mot Ryssland, och mera är på gång inom den närmaste framtiden. Vasklot är den enda lastplatsen för järnvägstransporter för industrin i Vasatrakten, intygar Sakari Mäki-Fränti från Blomberg Stevedoring.

Hamnbanan behövde alltså inte stängas, och nu betjänar den frakttrafiken ännu bättre än tidigare. Och även om godstrafik på räls är en utmaning i Finland, finns det nya transportutmaningar i sikte för hamnbanan.

– Regionens industri växer och behöver nya, kostnadseffektiva transportlösningar. Trots hotbilderna kan en klart positiv utveckling för hamnbanan skönjas, vilket är av stor betydelse även för projektet Midway Alignment, konstaterar VASEKs logistikexpert Riitta Björkenheim.

KOnttivaunuja 003

Text: Johanna Haveri

Bilder: Teijo Seppelin och Johanna Haveri

 

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg