Gränsöverskridande samarbete ska locka turister

Nu gör hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen.

Lake View in Finland

EU har via Botnia-Atlanticaprogrammet beviljat finansiering till det turism‐ och näringslivsinriktade världsarvsprojektet Spotlight High‐Low Coast. Projektet ska öka företags- och marknadsföringsverksamhet i Kvarkenregionen och har fokus på det gränsöverskridande världsarvsområdet Höga Kusten/Kvarkens skärgård men också Umeå är med i projektet eftersom Umeåregionen är en del av den naturliga resvägen när man reser mellan de två delarna av världsarven.

Målgruppen för projektet är företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare i dessa tre delregioner som genom samarbete ska arbeta fram konkreta produktpaket till turister och även ta fram material för marknadsföring av paketen. Alla åtgärder skall vara riktade till gemensamt överenskomna marknader och det skall kunna användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. De utarbetade koncepten skall testas under projekttiden samt fungera som modeller efter projekttiden. Här kommer samarbetet med destinationsbolagen i de berörda regionerna att utgöra en viktig del.

– Vi är bra på att förvalta världsarvet men sämre på att kommersialisera det. För att lyckas få hit fler turister behövs produkter som är gångbara på den internationella marknaden. Sådana gemensamma produktpaket finns inte i dag, berättar Marianne Sjöström, nyanställd projektledare för Spotlight High‐Low Coast på Kvarkenrådet.

 

Fler turister till regionen men på omgivningens villkor

Viktigt i projektet är även hållbarhetstänkande. Turismen är en av världens största näringar. Det innebär oändliga möjligheter till upplevelser och ekonomisk tillväxt, men det innebär också ett slitage på vår jord. Därför ligger fokus även på hållbar turism, att man tar hänsyn till bl.a. miljön vid resmålet då man utvecklar näringen.

Projektet väntas bidra till att höja antalet turister i regionen, samtidigt som det kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway Alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte över Kvarken.

– Om vi i paketerar tillsammans över landsgränsen kan vi utveckla en egen speciell upplevelse. Alla destinationer vill ha fler besökare och dagens turister tar sällan del av bara ett besöksmål eller område på sin resa. Vi vill att våra turister gör rundresor i vår gemensamma region och det finns därför en poäng att vi gör detta ihop. Vi kan tack vare färjeförbindelsen erbjuda en enastående chans att besöka två länder, unika miljöer och upplevelser. Dessutom har turismbranschen störst tillväxtpotential även utan stora investeringar, beskriver Sjöström.

 

***

Projektet bygger vidare på tidigare världsarvsprojekt samt på Botnia Marketing

Projektorganisationen består av en heltidsanställd projektledare vid Kvarkenrådet r.f samt deltidsanställda resurser hos de övriga samarbetsparterna Visit Umeå turistcenter, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK).

Projektets totalbudget är 750 000 euro under en 3‐årsperiod. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica står för 60% av projektfinansieringen. Utöver Kvarkenrådet r.f. som projektägare deltar ytterligare åtta andra aktörer på båda sidor av Kvarken, dvs. Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Umeå kommun, Världsarvet i Kvarken r.f.

 

Mer information:

Finland: Marianne Sjöström, Projektledare Spotlight High-Low Coast, Kvarkenrådet r.f., +358 (0) 40 678 8375

Sverige: Mia Karlsson, Projektledare Spotlight High-Low Coast, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, +46 (0)70-360 24 05

Erja Back, Projektledare Spotlight High-Low Coast, Visit Umeå turistcenter, +46 (0)70-647 62 78

Spotlight logo BIG 5

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg