Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”

karta

Kommunfullmäktige i Umeå och stadsfullmäktige i Vasa har nu tagit beslut om att bilda ett gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”. Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar transport- och kommunikationslösning i Kvarkenregionen och EU.

Arbetet för ett skapa ett nytt transportkoncept har under tre år bedrivits inom projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Projektet, vars första fas avslutas vid årsskiftet 2015/2016, har skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner inom EU. Målet är att förbättra transportsystemetet i Kvarkenregionen och därmed stärka det av EU beslutade transport- och kommunikationsnätet för unionens inre marknad, Trans European Network (TEN- T).

Syftet med det nya bolaget är att förebereda för genomförandet av de föreslagna transportlösningarna. I november kommer ärendet att återkomma i stads- och kommunfullmäktige, för att fastställa styrelse, bolagsordning med mera.

Tidplan och fortsatt arbete
Under hösten 2015 avslutas arbetet med att ta fram en ny ansökan till EU, för projektets andra fas. Förslaget för fas 2 omfattar investeringar i både av väg- och järnvägsinfrastruktur, förändringar och kapacitetsförbättringar i hamninfrastrukturen samt byggandet av en ny färja.

– Det här är ett viktigt och nödvändigt steg framåt för att kunna gå vidare till fas 2 i projektet. Det är både framsynt och innovativt att två städer i olika länder bildar gemensamma bolag över landsgränserna. Bildandet av rederibolaget NLC Ferry AB (Wasaline) och hamnbolaget Kvarkenhamnar AB, är två andra exempel på Umeå och Vasas unika samverkan, summerar Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör och projektledare för Midway Alignment.

Ansökan lämnas in senast i januari 2016. Om EU beviljar ansökan under 2016, kan genomförandet påbörjas under 2017 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2019/2020.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg