Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten

Region Västerbotten Pressmeddelande  •  2015-06-18

besökRV

En delegation politiker och tjänstemän från Region Västerbottens befann sig i Vasa för att föra samtal med Österbottens förbund om förstärkt samarbete över Kvarken förra veckan.

På agendan för besöket stod frågor om kultursamarbeten, innovationsfrämjande, samverkan mellan regionernas högskolor, trafik och gemensamma projekt.

-Öst- och Västerbotten har en historia av samarbete och vi kan nu se flera områden där vi kan trappa upp aktiviteterna, säger Erik Bergkvist, regionråd (S) vid Region Västerbotten. Vi har i stor utsträckning gemensam kultur och många gemensamma intressen, vilket vi ska till vara på ännu bättre.

I Vasa finns sju olika högskolor och intresset att få till stånd en starkare struktur i samarbetet mellan högskolorna i regionerna är stort från den finska sidan.

-Vi ser att det finns stora vinster i att strukturera upp samverkan mellan våra högskolor, säger Joakim Strand, ordförande i Österbottens förbundsstyrelse. Det skapar styrka regionerna emellan och legitimitet ur ett europeiskt perspektiv, vilket kan ge positiva synergieffekter.

Under den första besöksdagen uppmärksammades bland flera frågor trafik och infrastrukturen.

-Det är viktigt med samarbeten mellan regioner i de här frågorna, vi måste ju få trafikstråken att fungera, säger Erik Bergkvist. Transportsystemen är globala och om vi alla ska kunna dra nytta av att företag och turister vill röra sig i våra regioner behöver vi hänga ihop med varandra och ha gemensamma system.

Likt i Västerbotten tittar Österbotten närmare på att stärka upp den öst-västerliga trafiken. Österbotten undersöker vilka krav som kan ställas på trafikutvecklingen för att få en hållbar koppling mellan Österbotten och Ryssland, något som i samverkan med Västerbotten men även Norge kan skapa ett stort öst-västligt kluster.

Besöket i Vasa fortsatte med besök vid Vasas kulturkasern och fördjupning i frågor om yrkesutbildningar.

Delegationen från Västerbotten bestod av ledamöter från Region Västerbottens arbetsutskott: Erik Bergkvist (S), ordförande, Lennart Holmlund (S), Umeå, Lilly Bäcklund (S), Lycksele, Tomas Mörtsell (C), Storuman, Anders Ågren (M), Umeå, Monica Widman Lundmark (S), Skellefteå, Hans-Inge Smetana (KD), Vännäs och Region Västerbottens tjänstemän: Anna Pettersson, regiondirektör, Thomas Hartman, kommunikationschef och Micaela Löwenhöök, kommunikatör opinionsbildning.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg