Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda

Aktiviteten fartygsdesign i projektet Midway Alignment är nu inne i ett intensivt skede. Initial design levererades i april och följs nu av en mer omfattande och detaljerad fas, en sk. Basic design. I och med att denna milstolpe uppnåtts är också stora delar i fartygskonceptet låst. Detta gäller exempelvis fysiska mått, gränsytor och arrangemang. Initial Design utgör därmed en gemensam grund för fortsatt arbete inom såväl aktiviteten för fartygsdesign som aktiviteten för planering och design av infrastruktur på landsidorna.

– En viktig egenskap för den nya färjan är låg energiförbrukning. För att uppnå detta krävs en helhetssyn. Detta gäller inte minst val av komponenter samt återvinning av energi som uppstår som en konsekvens av något annat, exempelvis spillvärme från motorer eller restkyla från förångning av LNG ombord, berättar Torvald Hvistendahl, Naval Architect på SSPA.

– Sett till totalen så domineras dock energiförbrukningen av fartygets framdrift. För att minimera denna del krävs en skrovform och ett framdriftsarrangemang anpassat och optimerat för fartygets specifika operationella profil. För rutten mellan Umeå och Vasa finns ett antal utmaningar bl.a. grunt vatten, behov av att kunna köra i olika hastigheter för att skapa en attraktiv tidtabell, stor variation i väder och vind över året med tidvis extrema issituationer, flertalet begränsningar i hamnarna och varierande lastkonditioner, fortsätter Hvistendahl.

 

Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utfördes i öppet vatten i SSPA:s släpränna i Göteborg. Testerna genomfördes med en ca 7 m lång modell som drogs i ett antal farter samtidigt som motståndet mättes med avancerad mätutrustning.

 

En unik miljö med många utmaningar

Det är sammantaget en tämligen unik miljö som den nya färjan ska verka i. För detta finns inga standardlösningar och projektet har därför valt att genomföra ett skrovoptimeringsprogram. Detta är ett program som går i tre steg med en första verifiering av skrovformen från initial design, följt av en optimering med datorberäkningar som sedan verifieras i ännu en testomgång. Baserat på data från försöken kommer också ”full mission simuleringar” av anlöp och avgång i hamnarna genomföras för att testa den nya färjans prestanda i sin rätta miljö under svåra förhållanden som exempelvis kraftiga vindar.

– Under vecka 19 genomfördes de första testerna i öppet vatten i SSPA:s släpränna i Göteborg. Testerna genomfördes med en ca 7 m lång modell som drogs i ett antal farter samtidigt som motståndet mättes med avancerad mätutrustning. Med hjälp av standardiserade metoder skalas resultatet sedan om till verklighetens fartyg. Detta är sedan viktig indata för den fortsatta fartygsdesignen och nästa steg inom skrovoptimeringsprogrammet, berättar Hvistendahl.

 

Förbättringspotential och fortsatta tester i isbassäng i juni

Det första preliminära resultatet visar på ett något lägre effektbehov jämfört med de första skattningarna. Samtidigt visade försöken att det finns ett antal detaljer i skrovutformningen med förbättringspotential, vilket gör det troligt att skrovet går att förbättra ännu mer. Även förbättringar på ett par procent kan leda till stora ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Nästa steg i skrovoptimeringsprogrammet är liknande tester med samma modell fast i en isbassäng. Dessa tester kommer att göras på Aker Arctics laboratorium i Helsingfors i början av juni. Detta kommer det säkerligen att berättas mer om i kommande nyhetsbrev.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg