Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas

Det treåriga gränsöverskridande arbetet för att utforma en långsiktigt hållbar transport- och kommunikationslösning i Kvarkenregionen avslutas vid årsskiftet och en ny ansökan med följande projektfas är under arbete.

Midway Alignments första fas avslutas vid årsskiftet 2015/2016. Man arbetar nu med att slutföra de olika aktiviteterna inom projektet och tar fram en ny ansökan till EU för projektets andra fas. Förslaget för fas 2 omfattar investeringar i både väg- och järnvägsinfrastruktur, förändringar och kapacitetsförbättringar i hamninfrastrukturen samt byggandet av en ny färja, dvs. de lösningar som utretts i fas 1.

Transportstråkets utvecklingsmöjligheter och -alternativ har analyserats, diskuterats och övervägts noggrant under projektets första fas, och i nära dialog med användarna av den lösning som finns idag. Prognoserna pekar på att flödet av gods och passagerare över Kvarken fortsätter öka.

– Det finns en efterfrågan på specialtransporter som är svår att möta med befintlig färja och infrastruktur. Nuvarande färja är i gott skick och sköts väl, men färjans prestanda är en begränsande faktor och effektiviteten vid lossning och lassning har utvecklingspotentialer, berättar Peter Ståhlberg, VD för NLC Ferry / Wasaline.

Innovationerna har haft en mycket stor roll i planeringen. Fjärrstyrningen gällande elproduktion och distribution ombord möjliggör lägre operativa kostnader och nya servicekoncept. Säsongsvariationerna kommer att lösas både genom möjligheten att mobilisera om passagerarutrymmena och ett flexibelt sk. multimodalt lastutrymme som möjliggör ändringar i lastutrymmet enligt fraktbehoven. Skrovet har optimerats för låg energiförbrukning och färjan har försetts med hybridteknologi som kombinerar både laddningsbara batterier och LNG för att minska transporternas påverkan på miljö och klimat. Fartyget har dessutom försetts med isbrytarkapacitet 1A Super som minimerar behovet av isbrytarassistans.

– Viktigt att komma ihåg är att projektet inte enbart handlar om en färja utan det skall förbättra förutsättningarna för hela transportsträckan. Planerna omfattar även förbättringar av väg- och järnvägsinfrastruktur samt kapacitetsförbättringar i hamninfrastrukturen, t.ex. uppställningsytor för ankommande och avgående personbilar och frakt- och järnvägsterminaler i båda hamnarna. Dessutom har en del förbättringar i hamnarna och i förbindelserna till hamnarna utförts redan i fas 1, tillägger Mathias Lindström, projektledare för Midway Alignment och Kvarkenrådets direktör.

Under fas 1 har Umeå kommun och Vasa stad har arbetat målmedvetet i ett brett partnerskap med näringslivet, regionala organ och andra aktörer på båda sidor om Kvarken.

– Vi har hållit både budgeten och tidtabellen i fas 1. Partnerskapet i projektet har varit mångsidigt, och jag vill passa på att skicka en hälsning till alla partners och supporters och tacka för ett väl utfört arbete och för ett mycket gott samarbete, hälsar Lindström.

Partnerskapet ser ut att bli mångsidigt även inför ansökan för fas 2 som lämnas in senast i januari 2016. Fas 2 planeras att starta under 2016, genomförandet av åtgärderna vidtas 2017 och avslutas 2020.

 

Målet med projektets fas 1, och även för fas 2 som nu planeras, är att förbättra transportsystemetet i öst-västlig riktning genom norra Europa och samtidigt knyta an och stärka det av EU beslutade transport- och kommunikationsnätet för unionens inre marknad, Trans European Network (TEN- T). Den förbättrade transportsträckan i öst-västlig riktning gör det lättare för frakt och människor att nå till exempel huvudstadsregionerna, Norges isfria hamnar och övriga världen. Dessutom blir Kvarkenregionen mer tillgänglig. Projektet är i allra högsta grad gränsöverskridande, multimodalt och det inkluderar järnväg, väg och sjöfart.

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg