Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe

Den viktiga maritima transportlänken mellan Finland och Sverige, Midway Alignment of the Bothnian Corridor, har tagit ett betydande steg i utvecklingen, när förplaneringen av den nya färjan för rutten är färdig (publiceras 16.4.2015). Den första fasen i projektet, vars mål är en övergripande utveckling av gods- och passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa, genomförs enligt den planerade tidtabellen.

– Nu när förplanerna till den miljövänliga och innovativa färjan är färdiga, kan vi börja med den mera ingående planeringen av fartygets funktioner och de förändringar som förutsätts i hamnen, och även göra kostnadsberäkningarna, konstaterar projektets och Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Trots att den nya färjan är en synlig del av projektet Midway Alignment, omfattar det också mycket annat. Med hjälp av projektet har även transportstråkets hamn- och logistikfunktioner förbättrats, och behoven i anslutning till transportstråket mellan Österbotten och Västerbotten har analyserats.

Huvudstråket mellan livskraftiga regioner

Den maritima länken mellan Umeå och Vasa är en viktig förbindelse mellan öst och väst inom EU. I århundraden har den förenat Västerbotten och Österbotten och främjat upprätthållandet av kontakterna mellan länderna. Rutten, som förenar de strategiskt viktiga huvudvägarna E12, E4 och E8, underlättar även Sveriges och Finlands handel med Norge, Baltikum, Östeuropa och Ryssland.

– Förbättringen av transportstråket mellan Umeå och Vasa är av stor regional betydelse och effekterna sprider sig vidare i Finland, Sverige och Norge. Redan nu märks effekterna till exempel i form av större turistmängder på rutten, säger Umeås stadsdirektör Jonas Jonsson.

Regionerna Umeå och Vasa är livskraftiga områden med snabb tillväxt. De internationellt verksamma företagen i regionerna behöver kostnadseffektiva och säkra logistiklösningar för import och export.

– Genom att upprätthålla och förstärka infrastrukturen mellan regionerna skapar vi ett gemensamt starkt område där Vasa och Umeå tillsammans skapar en god konkurrenskraft på den europeiska marknaden, visionerar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

En ny samarbetsform

Jonsson, Häyry och Lindström betonar det goda samarbetet mellan offentliga och privata intressenter i projektet Midway Alignment, i vilket alla parter har samma mål. Under ekonomiskt utmanande tider är det särskilt viktigt att utvecklingen i den offentliga och privata sektorn går i samma riktning.

Också Ulrika Roupé från SSPA Sweden, konsultbolag inom den maritima sektorn, är imponerad över det mångfacetterade samarbetet inom projektet.

– Kommunernas, regionförvaltningarnas och det privata näringslivets engagemang och samarbete gör att man verkligen uppnår de uppsatta målen. Projektet är också speciellt på grund av dess stora omfattning, konstaterar Roupé.

siltaloppi-laivakuva

Foto: Esa Siltaloppi

Text: Johanna Haveri

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg