Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus

Projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridors första fas avslutas i slutet av detta år, men innan det finns det ännu många åtgärder i projektets verksamhetsplan, och blickarna riktas mot förberedningen av den andra fasen.

– Motorways of the Sea-programmet, till vilket också Midway Alignment hör, arrangerar ännu i år åtminstone fyra betydande internationella seminarier, till vilka vi är inbjudna. Seminarierna behandlar transport- och trafikhantering, säkerhet samt transporternas globala perspektiv. Förutom dessa är vi också med i Europas största logistikevenemang ”Transport and Logistics 2015” i München. Tillsammans med Kvarken Ports presenterar vi trafikkonceptet som skapats inom projektet, och testar hur detta tas emot av en internationell publik, räknar projektets kommunikationschef Riitta Björkenheim upp.

Riksdagsvalet i Finland i april är ett lämpligt tillfälle att berätta för kandidaterna om Kvarkentrafikens behov och nödvändiga förutsättningar. Denna möjlighet har tagits till vara.

– Vi har gått runt på olika torgevenemang med vår broschyr, och mottagandet har varit exceptionellt positivt. Kandidaterna har varit intresserade av projektet även om de är mitt uppe i valarbetet, och vårt budskap finns säkert med i deras tankar även i kommande regeringsförhandlingar, hoppas Björkenheim.

– Synlighet på EU-nivån har vi fått i samarbete med West Finland European Offices och North Sweden European Offices kontor i Bryssel. Genom detta samarbete har vårt budskap även nått Europaparlamentet, Europakommissionen och viktiga finansiärer.

– Midway Alignment har också rest runt i kommunerna i Österbotten och Västerbotten och hållit infotillställningar om projektet. Det är väldigt viktigt att regionernas kommuner och landskapsförbund får den senaste informationen om projektets olika skeden och att de känner att de är en viktig del av projektet, berättar Björkenheim.

Under vårens lopp har det gjorts ett flertal utredningar inom ramarna för projektet, som behövs då man övergår till fas 2 i början av år 2016.

– Projektets andra fas innefattar mycket mera än enbart byggandet av en ny färja. Utredningar som nu har gjorts gällande utveckling av industrispåret, användning av utrymme i båda hamnarna, samt effektivering av vägförbindelser stöder utvecklingen av den landbaserade infrastrukturen både i Vasa och Umeå hamn. Byggandet av hela konceptet kräver att även trafiken till hamnen och förvaringen av det alternativa bränslet iakttas.

innov560

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg