Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

Pressmeddelande – Kvarkenrådet 16.2.2016 kl. 17.30

Flags

Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Midway Alignment nådde en viktig milstolpe iom att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

– Detta projekt som nu fått statens finansiering är en indikator på regeringens vilja att se hela Finland som en helhet. Länken Vasa-Umeå utgör en naturlig del av det tillväxtkorridortänk som tätare förenar Finland till det Europeiska trafiknätverket. Projektet stöder inte bara Österbotten men även hela Finlands ekonomi. Det stöder även Vasa områdets internationellt starka energikluster. Projektet ger även den finländska mycket kompetenta varvsindustrin en möjlighet att visa upp sitt kunnande och sin konkurrenskraft, motiverar Olli Rehn, näringsminister.

– Vi är enormt stolta över detta gränsöverskridande arbete och att vi tillsammans uppnått denna milstolpe. Vi har lyckats sy ihop en finansieringslösning som Kvarkenregionen klarar av och som både finska och svenska staten kunde godkänna. Jag är extra glad över det långsiktiga lagarbete mellan tjänstemän, näringslivet och politiker över land- och partigränserna som ligger bakom, säger Joakim Strand fullmäktigeordförande för Vasa stad, riksdagsledamot och styrelseordförande för såväl Kvarkenrådet som Österbottens förbund.

Då det intensiva arbete de senaste månaderna på den finska sidan inte räckte till fick politikerna i regionen öka takten ytterligare, speciellt de senaste veckorna och timmarna var mycket intensiva.

– Vi kunde övertyga politikerna om att alla har att vinna på detta både på kort och lång sikt och att projektet har en enorm betydelse för hela norra Europa. Flera regionala aktörer på båda sidorna har tagit en stor roll i projektet och tillsammans skapar vi verksamhetsförutsättningar för näringslivet och för folklig samverkan t.ex. genom universitetssamarbeten, berättar Olav Jern Landskapsdirektör, Österbottens förbund och styrelsemedlem i Kvarkenrådet.

– Javisst, det är en enorm lättnad att projektet skickats vidare. Vi njuter av denna stund och hissar flaggorna för att visa att vi uppskattar det arbete som hittills gjorts i och för hela Kvarkenregionen. Ansökan har skickats vidare och arbetet för att få politisk uppbackning i Bryssel kan nu intensifieras, sammanfattar Mathias Lindstöm, projektledare för Midway Alignment och Kvarkenrådets direktör.

Projektet har genom åren fått mycket positiv respons runtom i Europa och nu gäller det att ytterligare intensifiera arbetet med förankringen av projektet i Bryssel. Svar från Bryssel väntas i under hösten 2016.

Målet med projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor är att förbättra transportsystemetet i öst-västlig riktning genom norra Europa och samtidigt knyta an och stärka det av EU beslutade transport- och kommunikationsnätet för unionens inre marknad, Trans European Network (TEN-T). Den förbättrade transportsträckan i öst-västlig riktning gör det lättare för frakt och människor att nå till exempel huvudstadsregionerna, Norges isfria hamnar och övriga världen. Dessutom blir Kvarkenregionen mer tillgänglig. Projektet är i allra högsta grad gränsöverskridande, multimodalt och det inkluderar järnväg, väg och sjöfart.

För mer information:

www.midwayalignment.eu

Mathias Lindström, tfn +358 50 918 6462, www.kvarken.org

Joakim Strand tfn +358 50 310 0076

Olav Jern tfn +358 44 320 6567

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg