Exporten ökar från Vasa hamn

The Vaasa region is one of the most export-oriented regions in Finland, yet the city’s port has mostly been used for imports. Now exports are on the rise and according to a recent analysis there is potential for further expansion.

Vasaregionen är en av de mest exportinriktade regionerna i Finland, men trots det har stadens hamn hittills använts mest för import. Nu ökar exporten från hamnen, och enligt en färsk analys finns det stor potential att öka den ytterligare.

 

Vasa hamn har stor potential att utvidga sin verksamhet, framförallt genom att öka exporten. Det visar en godsflödesanalys som gjorts inom ramen för Vasa stads och Umeå kommuns gemensamma projekt Midway Alignment.

– Analysen bekräftar våra förhandsuppfattningar. Vi har goda chanser att växa, men det kräver förstås att vi jobbar hårt, säger hamndirektör Teijo Seppelin.

Över 70 procent av industriproduktionen i Vasa går på export, men de varor som produceras i Vasa exporteras i dagens läge främst via de större hamnarna i södra Finland.

– Att det är så här beror till stor del på historiska orsaker. Under taxfree-tiden var hamnen i Vasa väldigt inriktad på passagerartrafik och infrastrukturen för varutransporter var därför outvecklad, förklarar Seppelin.

 

Exporten har redan ökat med 30%

 

Idag jobbar man aktivt med att förbättra infrastrukturen, och den aktuella godsflödesanalysen är en del i det arbetet. Arbetet börjar redan ge frukt: under år 2014 har Vasa hamn lyckats öka exporten med hela 30 procent jämfört med året innan. Det i sin tur beror på en rad olika åtgärder.

– Bron till Vasklot har förstärkts och i hamnen har vi förbättrat lyftkapaciteten och lagringsutrymmena och byggt en ny ramp. Också de operatörer som står för lossning och lastning har investerat i ny utrustning och förbättrat sin service, räknar Teijo Seppelin upp.

Vaasan satama.

 

Bäst resultat med förbättrad service

 

Godsflödesanalysen visar att det finns goda möjligheter att öka exporten ytterligare. Med hjälp av olika scenarier har man analyserat vilka åtgärder som mest skulle öka transporterna från Vasa hamn. Analysen visar att en förbättring av servicen är det som det lönar sig bäst. Förbättrad service ger enligt analysen bättre utdelning än till exempel att utöka turtätheten på Vasa-Umeå-linjen.

Enligt Tomas Sikström, som är infrastrukturstrateg på INAB i Umeå och som varit med om att ta fram analysen, handlar det om att förbättra helheten snarare än om vissa enskilda åtgärder.

– Hela transportkedjan måste fungera friktionsfritt från början till slut. Det handlar om allt från utrustningen i hamnen till färjans tidtabeller. Vi måste förbättra oss på alla punkter och samarbeta intensivare med aktörerna i branschen, säger Sikström.

Teijo Seppelin håller med:

– Vi borde kunna ge ett helhetspris åt kunderna och en helhetstidtabell för transporten ända fram. Där finns det mycket att förbättra.

 

Gemensamt hamnbolag ger muskler

 

Genom att sammanjämka transportkedjan kunde finländska kunder i framtiden bättre utnyttja de transportfartyg som anlöper Umeå hamn. I motsats till Vasa har Umeå hamn nämligen reguljär transporttrafik, och fartygen har ofta låga fyllnadsgrader på tillbakavägen.

– Ska vi ta tillvara på den här möjligheten förutsätter det som sagt att hela kedjan förbättras, så att vi blir konkurrenskraftiga och attraktiva i potentiella kunders ögon, säger Sikström.

Både Sikström och Seppelin är nöjda över att analysen visar att det arbete man redan gjort varit på rätt väg. De är övertygade om att det täta samarbetet över Bottenviken och det gemensamma hamnbolaget mellan Umeå och Vasa kommer att stärka hela regionens ställning i framtiden.

 

Text Mantra Communications

 

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg