Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds

IMG_1698

Flytande naturgas (LNG) som bränsle för till exempel färjor har ökat som en följd av de strängare utsläppsbegränsningarna. Naturgasen släpper ut en fjärdedel mindre koldioxid än tung brännolja, och ger inte upphov till utsläpp av små partiklar. Därtill har prisutvecklingen för naturgas varit jämnare än för lätt eller tung brännolja. Transporten och lagringen av LNG underlättas av att naturgasens volym är 600 gånger mindre i flytande form än i gasform.

I Finland anläggs stora LNG-terminaler i livligt trafikerade hamnar, som lämpar sig för även stora tankfartyg. De första stora terminalerna håller på att byggas i Torneå och Björneborg. Det att Vasa inte har varit med i tävlingen om storterminalerna, betyder inte att regionen skulle sakna behov av LNG.

Våren 2015 började Wärtsilä, EPV Energi, Vasa Elektriska och Vasa stad i samarbete med konsultföretaget Advisors utreda förutsättningarna att grunda en multifunktionell terminal i mindre skala i Vasa. Förutom sjöfarten skulle den även betjäna industrin och trafiken på en radie av cirka 150 kilometer från Vasa.

– Nu kartlägger vi hur många företag på det här området som skulle vara intresserade av att använda LNG, om det skulle vara tillgängligt. Samtidigt utreder vi hur vi skulle kunna bygga ett förmånligt distributionsnät runt LNG-terminalen, berättar Wega Advisors verkställande direktör Niko Ristikankare.

Wega Advisors är specialiserat på energiprojekt, bränsleanskaffning, miljökonsultering och finansieringstjänster och har även deltagit i planeringen av Mangas LNG-terminal i Torneå.

Containersystem som lösning på gasdistributionen

Ristikankare, som inledde workshoppen i Vasa inom projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, berättade att man för fartygens bunkring skulle bygga en fast rörledning från LNG-terminalen till hamnen. Naturgas i flytande form till kunder på annat håll skulle transporteras i specialfordon byggda speciellt för ändamålet. Som bränsletankar för kunderna skulle lämpa sig till exempel specialtillverkade containrar, från vilka kunderna skulle ta det bränsle de behöver.

LNG skulle, förutom av industriföretag, kunna användas som tilläggsbränsle i växthus. Den lämpar sig även för tätbebyggda områden utanför det egentliga fjärrvärmenätet, till exempel som bränsle i fjärrvärmenät för företagsparker och industriområden.

Den pågående utredningen blir färdig vid årsskiftet och utgående från resultaten tas beslut om fortsättningen för LNG-terminalprojektet.

Koordinatorn för EU:s program Motorways of the Sea, Brian Simpson, som deltog i Midway Alignments workshop, uttryckte i sina avslutande kommentarer sin förvissning om LNG kunnandet i Finland och i synnerhet i Vasaregionen. Han sade sig vara övertygad om att vi går i första ledet inom utvecklingen av LNG och i fortsättningen får sprida vårt kunnande i övriga Europa.

 

Text: Johanna Haveri, Viestintä Oy Prowomedia

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg