Bitarna föll på plats

IMG_1649

I september fick Vasa stad och Umeå kommun visa upp regionernas kunnande och samarbete, samt resultaten av den första fasen av projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor för Brian Simpson, koordinator för EU:s program Motorways of the Sea och José Anselmo som ansvarar för förverkligandet av programmet.

IMG_1717 IMG_1658

-Våra regioner har ett äkta samarbete som vi stolt visar upp. Gästerna berättade att de var nöjda med vad de sett och att de är övertygade om kunnandet i regionerna. Dessutom fick vi många användbara tips, berättar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström som även är projektledare för Midway Alignment.

Projektets första fas avslutas vid årsskiftet, och ansökningen för fas två är under arbete. Ansökan ska lämnas in i början av år 2016. Fas två innefattar själva byggandet av färjan, men även nödvändiga infrastrukturinvesteringar i hamnarna, som t.ex. byggandet av en LNG-terminal i Vasa. Simpsons avslutande ord i Vasa var både ställningstagande och konkreta. De innehöll många råd angående följande fas av projektet.

-Vi fick svar på många av de frågor vi funderat på. Dessa råd kommer till användning genast och hjälper oss vidare med ansökningen, konstaterar Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg från INAB, och ser nöjd ut.

Enligt de råd Simpson gav, är det viktigt att projektet även i fortsättningen betonar att projektet inte enbart handlar om en färja. Färjan är enbart en förbindelse som möjliggör fortsatt samverkan t.ex. för näringsliv och kultur. Andra centrala faktorer är de innovativa lösningarna, miljöaspekterna och transportkoncepttanken som förenar landsväg, järnväg och sjöväg (dvs. sträckan från norska kusten över Kvarken och vidare genom Finland).

-EU finansierar enbart innovativa projekt som har förnyande effekter. Vi måste kunna paketera och förklara de nyttor förbättringarna av transportstråket medför, klargöra vilka innovationerna är och helt enkelt beskriva och påvisa vad som blir bättre. Dessutom är samverkan och tillämpandet av andra Motorways of the Sea -projekts resultat nu oerhört viktigt, fortsätter Österbottens förbunds äldre rådgivare Kjell Nybacka.

-Vi fick bekräftelse på att vi är på rätt väg. Det känns oerhört bra. Nu kan vi fortsätta med förberedelserna inför fas två och vi vet att vi går i rätt riktning, sammanfattar Vasa stads utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock

IMG_1632 IMG_1624_1

Kommentarer från gästerna kan ni läsa bl.a. i projektets egna artiklar eller i media:

Midways texter:

Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds

Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör

 

Midway Press Room:

Yle Österbotten (på svenska)

Pohjalainen (på finska)

Vasabladet (på svenska)

VK (på svenska)

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg