Optimal tidpunkt för EU-besök

14.9.2015 – Pressmeddelande Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Färjebild m Midway o EU logo

Vasa och Umeå får betydelsefulla gäster den här veckan, nämligen Brian Simpson, koordinator för EU:s program Motorways of the Sea (European Coordinator for Motorways of the Sea, MoS) och José Anselmo, ansvarig för förverkligandet av programmet (TEN-T/MoS Policy Advisor). Avsikten med besöket är att se närmare på resultaten av den första fasen av programmet Midway Alignment of the Bothnian Corridor och på Vasas och Umeås kunnande och samarbete.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett gemensamt projekt för de kraftigt växande regionerna Vasa och Umeå. Målet är att utöka trafiksamarbetet mellan regionerna och skapa ett säkert och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren. Projektets första fas avslutas vid årsskiftet och förberedelserna av nästa fas har redan börjat. En viktig del av projektets andra fas och Bottniska korridorens trafiksystem är att bygga en miljövänlig, energieffektiv och pålitlig färja för trafiken mellan Vasa och Umeå.

– EU-tjänstemännen kommer på besök vid bästa möjliga tidpunkt, eftersom det med tanke på EU-finansieringen av nästa fas nu är rätt tid att övertyga om projektets nödvändighet och visa det innovativa kunnande vi har i regionen, förklarar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström, som även är projektchef för Midway Alignment och värd för besöket.

Information om projektet och regionens potential

Simpson och Anselmo inleder sitt besök måndagen den 14 september i Umeå, där de träffar regionens politiker, och dagen därpå får de ta del av vad som har uppnåtts under projektets första fas. Under företagsbesöken bekantar de sig med hamnbolaget Kvarken Ports, som driver verksamheten i Vasa hamn och Umeå hamn, och med rederiet Wasaline, som ägs av Vasa och Umeå tillsammans. Båda bolagen är utmärkta exempel på det konkreta samarbetet över Kvarken.

Till Vasa anländer Simpson och Anselmo tisdagen den 15 september, då de träffar lokala politiker på stadens mottagning. På onsdagen deltar de i en workshop som behandlar innovationer med anknytning till sjöfart. I workshoppen deltar, förutom företag som verkar i regionen, även representanter för trafikverket och kommunikationsministeriet samt experter inom sjöfart.

Intresserade gäster

Simpson, som tidigare har varit europarlamentariker, utnämndes ifjol till koordinator för programmet Motorways of the Sea. Han har varit verkligt intresserad av projektet för Kvarkentrafiken och tog själv initiativ till besöket.

– Det är både fint och sällsynt att EU-tjänstemän på den nivån är så intresserade att de reserverar fyra dagar för att bekanta sig med vårt gränsöverskridande samarbete, vårt trafikprojekt och de regionalt verksamma företagens innovationer, säger Lindström. – Det är toppen att få stå värdar för ett sådant här besök, särskilt nu när följande CEF-finansieringsomgång för programmet Motorways of the Sea förmodligen inleds redan i höst.

CEF, Connecting Europe Facility, är Europeiska unionens finansieringsinstrument, med hjälp av vilket finansiering styrs till projekt i anslutning till trafik, energi och kommunikation.

För mer information:

Mathias Lindström, tfn 050 918 6462, mathias.lindstrom@kvarken.org

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg