Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på

Det arbetas nu för en ny Kvarkenfärja inom ramen för projektet MABA II, finansierat av Interreg/Botnia-Atlantica, och målsättningen är samma som projektparterna ställde inom projektet Midway Alignment för fem år sedan: nya färjan ska trafikera över Kvarken senast år 2021. Just nu samarbetar man med konsultfirman Inspira för att ta fram en finansieringsmodell som ska passa projektet och projektparterna.

– Ända från att vi startade Midway projektet har vi utgått från tidtabellen: indikativt finansieringsbeslut och upphandling år 2017 och ibruktagande av ny färja 2020–2021. För att lyckas hålla tidtabellen måste helhetsfinansieringen vara klar inom detta år och upphandlingen göras nästa år, berättar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Just nu arbetar man med att ta fram bakgrundsmaterial och ett ”business-case” med hjälp av Inspira Oy. Utredningarna bygger vidare på de analyser som gjorts tidigare i samarbete med PBI Reserch Institute. Konsultfirman Inspira kommer även hjälpa till med förhandlingarna med Europeiska investeringsbanken EIB.

forssell270
Konsultfirman Inspira är upphandlad som rådgivare i fråga om finansieringsmodeller. På bild Inspiras vice direktör Jon Forssell

– Vår uppgift i detta projekt är att arbeta fram en finansieringsmodell där man optimerar användningen av kapital så att modellen passar projektet och projektparterna. Om vi lyckas få fram en sådan förs den vidare till förhandlingarna med EIB. Arbetet som nu görs handlar därmed om grundläggande, men mycket viktiga pusselbitar, berättar Inspiras vice direktör Jon Forssell.

Inspira Oy, som är Kommunfinans Abs dotterbolag, erbjuder rådgivning inom olika områden för finansiering. De har t.ex. skött den ekonomiska och finansiella rådgivningen i upphandlingsfasen av Trafikverkets motorvägsprojekt mellan Hamina och Vaalimaa som undertecknades 2015.

– Förhandlingarna med investeringsbanken är mycket viktiga. EIB är vidtalade vid flertalet tillfällen och är positiva. Underlaget som tas fram med hjälp av Inspira kommer att vara klart under våren och under 2017 vet vi även om EIB kan delta i finansieringen eller ej, berättar Lindström.

Läget i fråga om ansökningar och finansiering har sedan förra EU-ansökan ändrat i den mån att man numera från EU:s sida förutsätter att investeringarna som beviljas EU-stöd har en finansieringslösning som delvis består av lån. Målsättningen är att trygga helhetsfinansieringen med statsandelar och lån varvid mindre stödansökningar som fördelas över hela byggperioden kommer att initeras. Lindström ser ljust på framtiden:

– Enligt de kontakter vi har haft med INEA (EU:s genomförandeorgan för innovation och nätverk) så finns det många goda komponenter i projektet som kan erhålla finansiering från EU. Om vi dessutom lyckas ordna helhetsfinansieringen före vi ansöker om EU-bidrag är chanserna ännu större eftersom kommissionen vill finansiera så att säga säkra ”case”. Detta för att undvika problematik med återkrav och att resurser binds utan att utnyttjas.

Den politiska viljan är fortfarande mycket stark såväl i Umeå som i Vasa och medan man i Finland jobbar med att få in den statliga medfinansieringen i budgeten jobbar man på svenska sidan med att på sätt eller annat även involvera svenska staten.

– Vi hoppas att även svenska staten småningom ser den stora nyttan med projektet och den enorma utvecklingspotentialen som detta infrastrukturprojekt har för vår region.

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB
MABA II (Midway Alignment – Botnia Atlantica II)
Projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa. Målet är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder och finansiering. Projekttid: 1.9.2016-31.12.2018.
Mera information: kvarken.org/projekt/maba2

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är Vasa stads och Umeå kommuns gemensamma projekt. Projektet har som mål att knyta ihop Kvarkenregionen och stärka Kvarkenregionens konkurrenskraft genom att utveckla logistiken och transporterna av både människor och gods i transportstråket. En ny, innovativ och miljövänlig Kvarkenfärja ingår i projektet som en viktig del.
Läs mer: midwayalignment.eu och kvarken.org

 

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB har inbjudit fyra varv att delta i ”slutomgången”
15.02.2018 Midway Alignment projektet framskrider – informationsförfrågan till potentiella varv utsänd
19.09.2017 Arbetet för en ny Kvarkenfärja flyter på
19.09.2016 Midway Alignment kammade hem det internationella Sail of Papenburg-priset
03.06.2016 Utvecklingsarbetet i Kvarken fortsätter
18.04.2016 Ett fint första verksamhetsår för Kvarken Ports
16.02.2016 Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete
08.01.2016 Rekordår för Wasaline 2015
22.12.2015 Wärtsilä undertecknade serviceavtal med Wasaline
16.12.2015 Första fasen avslutas och en ny ansökan finslipas
15.12.2015 Samarbetsprojekt ger konkret nytta i utvecklingen av logistiken
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
05.11.2015 Systemtänkande som ledstjärna
28.10.2015 Vasa stad och Umeå kommun bildar gemensamt bolag – ”Midway Alignment AB”
06.10.2015 Logistik i oktober och projekt- och sjötransporter
30.09.2015 Bitarna föll på plats
25.09.2015 Också ett globalt företag kan vara en lokal aktör
24.09.2015 Bygget av en LNG-terminal i Vasa utreds
14.09.2015 Optimal tidpunkt för EU-besök
09.09.2015 Hamndirektören har många järn i elden
26.06.2015 Skrovets istester genomförda på Aker Arctic i Helsingfors
25.06.2015 Förstärkt samarbete mellan Öst- och Västerbotten
24.06.2015 Utrymmesanvändningen i hamnen kan effektiveras
05.06.2015 Kortfattat om Midway Alignment
18.05.2015 Första testerna i skrovoptimeringsprogrammet utförda
15.05.2015 Wasaline inleder ett samarbete med Green Cargo
05.05.2015 München Transport and Logistics, tisdag 5 maj 2015
05.05.2015 Industribanan kunde fungera som specialtransportled
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Fartygsdesign handlar om optimering
10.04.2015 Förplaneringen av den nya färjan – en viktig milstolpe
07.04.2015 Förberedelserna inför projektets andra fas i fokus
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Nya vindar och soliga utsikter på EnergyWeek
04.03.2015 Wasalines operativa resultat på plus
06.02.2015 Wasaline kan nu skicka meddelanden till passagerare i samband med trafikstörningar
29.01.2015 Fraktsamarbete viktigt för Wasaline
29.01.2015 Positiva nyheter då rapporten ”Tillväxt från norr” offentliggjordes i Tromsö
29.01.2015 Wasaline har öppnat vårsäsongen  
28.01.2015 Hamnbanan är en viktig transportled
16.01.2015 Nu startar vi Kvarken Ports - ett nytt gränsöverskridande hamnbolag för Umeå och Vasa
02.01.2015 Nu har vi startat - Kvarken Ports
01.01.2015
15.12.2014 Ny försäljnings- och marknadsföringschef för Wasaline
12.12.2014 Händelserikt första år
01.12.2014 Passagerartrafiken i Kvarken formas efter kundernas önskemål och behov
18.11.2014 Midway Alignment fick synlighet i Göteborg