Press Room

Newsletter

Midway Alignment Newsletter Archiveminibroshyr

 Factsheet and flyer – Faktablad och flyer – Esitteet

Midway Alignment mini brochure (PDF)

minibroschyr

 

Images
Find the most recent news and press material about the ferry on: www.kvarkenlink.com

Wasa0804_2-Copy.tifWasa0804_5 - Copy

Midway-alignment-map [zoomed]

 

Midway Alignment – Movie – Filmen – Elokuva

Did you know that the project Midway Alignment will affect all of us?

The project is about a multi-faceted transport and traffic system which will serve a considerably larger area than just the Kvarken. We think of more than just a ferry; we see a complete east-west transport corridor right from Norwegian harbours to the Russian border. Further, we aim at strengthening the existing transport routes.

How do the regional transport options affect you? How often do you consume something that has been transported for you by train, boat or truck? Do you know our options for transporting our products out in the world?

Midway Alignment is about to have everyday logistics operating more smoothly for all of us. There are many who stand to gain. How does it affect you and how can you contribute to its success?

 

Visste du om att projektet Midway Alignment berör oss alla?

Projektet handlar om ett mångsidigt trafiksystem som betjänar större områden än bara Kvarkenregionen. Vi tänker mera än bara en båt och ser en hel transportsträcka i öst-västlig riktning, ända från norska kusthamnar till ryska gränsen. Vi jobbar för att stärka redan befintliga transportstråk.

Hur påverkar vår regions transportmöjligheter dig? Hur ofta konsumerar du något som transporteras med tåg, färja eller långtradare innan det nådde dig? Vet du hur vi får ut våra produkter till resten av världen?

Projektet Midway Alignment jobbar för att göra vardagslogistiken smidigare för oss alla. Vi är många som kommer att gynnas av detta. Hur påverkas du och hur kan du bidra?

 

Tiesitkö, että Midway Alignment -hanke koskee meitä kaikkia?

Hankkeessa on kyse monipuolisesta liikennejärjestelmästä, joka palvelee paljon suurempaa aluetta kuin vain Merenkurkkua. Meille se on enemmän kuin ainoastaan yksi lautta: näemme kokonaisen itä-länsisuuntaisen kuljetusreitin aina Norjan rannikkosatamista Venäjän rajalle. Toimimme jo olemassa olevien kuljetusreittien vahvistamiseksi.

Miten alueen kuljetusmahdollisuudet vaikuttavat sinuun? Miten usein käytät jotain, joka on kuljetettu junalla, laivalla tai rekalla ennen kuin se saavuttaa sinut? Tiedätkö, miten saamme vietyä tuotteemme muualle maailmaan?

Midway Alignment -hanke pyrkii saamaan arkilogistiikan sujumaan joustavammin meidän kaikkien kannalta. Se hyödyttää monia. Miten asia vaikuttaa sinuun ja miten sinä voit vaikuttaa siihen?

Youtube: ENGLISH  –  SVENSKA  –  SUOMEKSI

Vimeo: ENGLISH  –  SVENSKA  –  SUOMEKSI

 

PowerPoints

Articles

Other Material

NDPTL Broschure INCREASED MULTIMODALITY IN A COMPETITIVE PASSAGE – A PROPOSAL FROM THE NDPTL PROJECT STUDY

Images

ENG_tentea_beneficiaries_logo3

tunnus_rgb

MA container