Työ Merenkurkun uuden laivan puolesta jatkuu

Merenkurkun uuden laivan toteuttamista edistetään Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamassa MABA II -hankkeessa, ja tavoite on sama, jonka hankekumppanit asettivat Midway Alignment -hankkeelle viisi vuotta sitten: Merenkurkussa liikennöi uusi laiva viimeistään v. 2021. Nyt MABA II:ssa ollaan yhdessä Inspira-konsulttifirman kanssa laatimassa hankkeelle ja hankekumppaneille sopivaa rahoitusmallia.

– Heti Midway-hankkeen alusta alkaen olemme toimineet saman aikataulun mukaan: alustava rahoituspäätös ja kilpailutus v. 2017 ja uuden laivan käyttöönotto v. 2020–2021. Jotta pysymme aikataulussa, kokonaisrahoituksen täytyy valmistua tänä vuonna ja kilpailutuksen ensi vuonna, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström.

Tällä hetkellä hankkeessa laaditaan Inspira Oy:n avulla taustamateriaalia ja ”business-case”. Selvitykset perustuvat aiemmin PBI Research Institute -tutkimuslaitoksen kanssa toteutettuihin analyyseihin. Inspira-konsulttifirma avustaa myös Euroopan investointipankin EIP:n kanssa käytävissä neuvotteluissa.

forssell270
Inspira-konsulttifirma on kilpailutuksen jälkeen valittu rahoitusmallien neuvonantajaksi. Kuvassa Inspiran varajohtaja Jon Forssell

– Tehtävänämme tässä hankkeessa on laatia rahoitusmalli, jossa optimoidaan pääoman käyttö hankkeelle ja hankekumppaneille sopivaksi. Jos onnistumme sellaisen laatimaan, se viedään eteenpäin EIP:n kanssa käytäviin neuvotteluihin. Nyt tehtävä työ on siis perustava ja erittäin tärkeä palapelin osanen, kertoo Inspiran varajohtaja Jon Forssell.

Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö Inspira Oy tarjoaa rahoituksen neuvontapalveluja. Inspira huolehti esimerkiksi Liikenneviraston talous- ja rahoitusneuvonnan vuonna 2015 allekirjoitetun Haminan ja Vaalimaan välisen moottoritiehankkeen kilpailutusvaiheessa.

– Investointipankin kanssa käytävät neuvottelut ovat erittäin tärkeitä. EIP:tä on informoitu useita kertoja, ja suhtautuminen on myönteistä. Inspiran avulla laadittava aineisto valmistuu kevään kuluessa, ja vuoden 2017 mittaan saamme selville, voiko EIP osallistua rahoitukseen, Lindström kertoo.

Hakemus- ja rahoitustilanne on viime EU-hakemuksen jälkeen muuttunut. Nykyään EU:n puolelta edellytetään, että EU-tukea saavilla investoinneilla on osin lainarahasta koostuva rahoitusratkaisu. Tavoitteena on turvata valtionosuuksista ja lainasta koostuva kokonaisrahoitus, jossa jätetään useita pienehköjä, koko rakennusajalle jakautuvia tukihakemuksia. Lindström näkee tulevaisuuden valoisana:

– Olemme olleet yhteyksissä INEAan (EU:n Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastoon), ja viraston mukaan hankkeessa on monia hyviä komponentteja, jotka voivat saada EU-rahoitusta. Jos lisäksi onnistumme järjestämään kokonaisrahoituksen ennen EU-tukien hakemista, mahdollisuudet ovat vielä paremmat, koska komissio halua rahoittaa niin sanotusti varmoja ”tapauksia”. Tällä halutaan välttää takaisinperintään liittyvät ongelmat ja resurssien sitominen ilman, että niitä loppujen lopuksi käytetään.

Poliittinen tahtotila on edelleen hyvin vahva niin Uumajassa kuin Vaasassakin, ja kun Suomessa pyritään saamaan valtion vastinrahoitus talousarvioon, Ruotsin puolella pyritään tavalla tai toisella saamaan myös Ruotsin valtio mukaan.

– Toivomme, että Ruotsin valtiokin vähitellen näkisi hankkeen suuren hyödyn ja sen valtavan kehityspotentiaalin, jonka tämä infrastruktuurihanke alueellemme tarjoaa.

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB
MABA II (Midway Alignment – Botnia Atlantica II)
Hankkeen tarkoituksena on helpottaa BA-alueen tulevia valtionrajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja laatimalla niiden pohjaksi tarvittavaa aineistoa. MABA II -hankkeen tavoitteena on, että hankkeen päättyessä käytettävissä on vankkaa pohja-aineistoa, selvityksiä ja analyyseja, jotta itä-länsisuuntaisen liikennekäytävän keskeisen lenkin kehittäminen voisi edetä ja että alueelliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset voisivat päättää jatkotoimenpiteistä ja rahoituksesta. Hankeaika: 1.9.2016-31.12.2018.
Lisätietoa osoitteessa: kvarken.org/hankkeet/maba2

Midway Alignment of the Bothnian Corridor on Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on yhdistää Merenkurkun aluetta ja vahvistaa sen kilpailukykyä kehittämällä logistiikkaa sekä matkustaja- ja rahtiliikennettä kuljetusväylällä. Uusi, innovatiivinen ja ympäristöystävällinen Merenkurkun laiva on tärkeä osa hanketta.
Lisätietoa osoitteessa: midwayalignment.eu ja kvarken.org

 

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB on kutsunut neljä telakkaa osallistumaan viimeiselle tarjouskierrokselle
15.02.2018 Midway Alignment hanke edistyy – tietopyyntö telakoille lähetetty
19.09.2017 Työ Merenkurkun uuden laivan puolesta jatkuu
19.09.2016 Midway Alignment nappasi kansainvälisen Sail of Papenburg -palkinnon
03.06.2016 Kuljetusreitin kehitystyö jatkuu
18.04.2016 Kvarken Portsin ensimmäinen toimintavuosi sujui mallikkaasti
16.02.2016
08.01.2016 Ennätysvuosi Wasalinella 2015
22.12.2015 Wärtsilä allekirjoitti huoltosopimuksen Wasalinen kanssa
16.12.2015 Ensimmäinen vaihe päättyy ja uutta hakemusta hiotaan
15.12.2015 Yhteistyöhankkeesta käytännön hyötyä logistiikan kehittämiseen
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Valtiorajat ylittävällä yhteistyöllä matkailijoiden houkutteluun
05.11.2015 Johtotähtenä systeemiajattelu
03.11.2015 Horizon 2020 seminaari Bock’s Cornerissa 19.11 klo 9:30
28.10.2015 Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta perustavat yhteisen yhtiön – ”Midway Alignment Oy:n”
06.10.2015 Logistiikan lokakuu ja projekti- ja merikuljetukset
30.09.2015 Palaset loksahtivat paikoilleen
25.09.2015 Globaali yrityskin voi olla alueellinen toimija
24.09.2015 LNG-terminaalin rakentamista Vaasaan selvitetään
14.09.2015 Aikataulullisesti napakymppiin osuva EU-vierailu
09.09.2015 Satamajohtaja on monessa mukana
26.06.2015 Rungon jäätestit suoritettu Aker Arcticin laboratoriossa Helsingissä
24.06.2015 Sataman tilankäyttöä halutaan tehostaa
05.06.2015 Midway Alignment lyhyesti
18.05.2015 Wasaline aloittaa kuljetusyhteistyön Green Cargon kanssa
18.05.2015 Laivan runko-optimointiohjelman ensimmäiset testit tehtynä
05.05.2015 München Transport and Logistics Tuesday May 5th, 2015
05.05.2015 Satamaraide voisi palvella erikoiskuljetusreittinä
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Laivan suunnittelu on optimointia
10.04.2015 Uuden laivan esisuunnittelun valmistuminen on tärkeä virstanpylväs
07.04.2015 Avainasemassa valmistautuminen hankkeen toiseen vaiheeseen
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Uusia tuulia ja aurinkoisia kasvoja EnergyWeekillä
04.03.2015 Wasalinen tulos ennen poistoja positiivinen
06.02.2015 Wasaline voi nyt lähettää viestejä matkustajille liikennekatkoksista
29.01.2015 Rahtiyhteistyö tärkeää Wasalinelle
29.01.2015 Myönteisiä uutisia: “Kasvua pohjoisesta” -raportti julkaistu Tromssassa
29.01.2015 Wasaline on avannut kevätsesongin
28.01.2015 Satamaraide on tärkeä kuljetuskäytävä
16.01.2015 Kvarken Ports on aloittanut toimintansa!
02.01.2015 Nyt olemme aloittaneet - Kvarken Ports
15.12.2014 Uusi markkinointi- ja myyntipäällikkö Wasalinelle
12.12.2014 Tapahtumarikas ensimmäinen vuosi
01.12.2014 Merenkurkun matkustajaliikenne rakennetaan asiakkaiden toiveista ja tarpeista
18.11.2014 Midway Alignment hankkeelle näkyvyyttä Göteborgissa
13.11.2014 Vienti Vaasan satamasta lisääntyy