Johtotähtenä systeemiajattelu

Midway Alignment -hanke on alkusyksystä lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä PBI Research Instituten kanssa. Yhteistyöllä pyritään kehittämään hankkeelle vaihtoehtoisia liiketoimi- ja rahoitusmalleja. Selvityksiä on toteutettu nk. MABA-hankkeen puitteissa, joka on Botnia-Atlantican rahoittama ja Midway Alignmentille tärkeä tukihanke.

Yhteistyön odotetaan tuottavan tulevaisuuden infrastruktuuripanostuksiin tähtääviä strategioita ja suunnitelmia sekä edistävän Merenkurkun alueen kestäviä itä-länsisuuntaisia yhteyksiä. PBI Research Institute on yhdessä hankkeen edustajien ja muiden toimijoiden kanssa laatinut alustavan rahoitusmallin, jonka avulla pyritään ratkaisemaan systeemi-investoinnin rahoittaminen (eli investoinnit lauttaan ja molempiin satamiin).

– Yhteistyö sai alkunsa sisäisistä ja ulkoisista tarpeista. Ensin mainitusta siten, että hankkeeseen haluttiin saada lisää tietoa erilaisista rahoitusmalleista ja -mahdollisuuksista. Jälkimmäisestä siten, että hankkeen yhteistyökumppanit, valtiot ja EU vaativat rahoitussuunnitelman laatimista, selittää Mathias Lindström, Midway Alignmentin hankejohtaja ja Merenkurkun neuvoston johtaja.

Ekosysteemistä innovatiiviseen rahoitusmalliin

Esitutkimuksessa on kartoitettu kolme tärkeää koko systeemi-investointia koskevaa osa-aluetta. Kaikki tutkimuksen osat muodostavat yhtenäisen ekosysteemin, ja systeemiajattelu värittää koko raporttia.

IMG_1775

PBI Research Instituten Anders Jungar kertoo systeemiajattelun tärkeydestä.

Ensimmäisessä osassa on analysoitu liiketoimintaekosysteemiä, eli tunnistettu hankkeen kokonaisuus ja siihen osallistuvat toimijat. Myös näiden toimijoiden vaikutus, toimijoihin vaikuttaminen ja heidän hyötymisensä systeemi-investoinnista on selvitetty.

Tutkimuksen toinen osa koostuu vaihtoehtoisten liiketoimintamallien analyysista. Työryhmä on tässä vaiheessa kartoittanut vaihtoehtoisia malleja, jotka voisivat toimia kyseisessä ekosysteemissä. Ryhmä on analysoinut erilaisia vaihtoehtoja sekä punninnut niiden etuja ja haittoja löytääkseen mallin, joka maksimoisi ekosysteemin toimijoille koituvan hyödyn.

Kolmas osa koostuu rahoitusmallista sekä erilaisista käyttökelpoisista rahoitusvälineistä. Tässä osassa on kartoitettu eri rahoituslähteitä sekä koko systeemi-investoinnin rakennetta, sekä tuen että ulkoisen rahoituksen suhteen.

ecosys

Yhteistyön tuloksena on laadittu ensimmäinen raportti. Kuva osoittaa, kuinka systeemiajattelu värittää raportin kaikkia osia.

– Olemme tähän mennessä saaneet yhteistyön avulla aikaan mm. innovatiivisen, yksityiset ja julkiset toimijat yhdistävän allianssimallin. Myös tiekartta eri toimijoiden osallistamiseksi sekä luettelo relevanteista rahoitusvälineistä on valmiina. Lisäksi olemme etsineet mallia, jonka avulla riskit voitaisiin hajauttaa julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Allianssimalli perustuu riskien hajauttamiseen ja hallintaan siten, että riskit jaetaan niiden toimijoiden kesken, jotka parhaiden pystyvät niitä käsittelemään, kertoo Anders Jungar, PBI Research Instituten toteuttaman esitutkimuksen hankepäällikkö.

– Haluamme erityisesti painottaa, että olemme ensisijassa analysoineet Midway Alignment -hanketta ja sen rahoitusta liiketoiminnallisesta näkökulmasta ottaen kuitenkin huomioon hankkeelle asetetut kansallisen, alueellisen ja EU-tason vaatimukset, Jungar jatkaa.

Yhteistyö PBI:n kanssa jatkuu keskeytyksettä vuoden 2016 alkuun, jolloin toisen vaiheen hakemus jätetään.

– Olemme esimerkiksi havainneet muutamia juridisia ja teknisiä seikkoja, joita on analysoitava tarkemmin. Nämä havainnot ilahduttavat minua juristina suuresti, sillä haasteet tekevät työstä paljon mielenkiintoisempaa, Lindström lisää nauraen.

 

PBI is a research-based management consulting company providing services to industrial clients, especially in the area of industrial investments and project business within energy and transport segments. We offer our clients a profound understanding of their industry through top-level academic research collaboration with various companies. We use our analysis and draw on our experience of industry stakeholders’ business relationships as a basis for our consulting work in developing the strategies of our clients and changing industrial logic.

As a system investment, Midway Alignment requires new innovative thinking from both a technical, organizational as well as financial perspective. The key is to find innovative models for involving both the public and private sector in financing the system investment.

The PBI team in this project consists of Dr. Kim Wikström, founder and managing partner of PBI Research Institute and professor at Åbo Akademi University, Mr Anders Jungar, project manager and Mr Johan Ingberg, financing expert.

 

BotniaAtlantica-FIN-RGB            Logo5

VaasaUmea_logo_RGB

INAB_CMYK

11.01.2019 The new Kvarken ferry will be built in Raumo
12.07.2018 Kvarken Link AB on kutsunut neljä telakkaa osallistumaan viimeiselle tarjouskierrokselle
15.02.2018 Midway Alignment hanke edistyy – tietopyyntö telakoille lähetetty
19.09.2017 Työ Merenkurkun uuden laivan puolesta jatkuu
19.09.2016 Midway Alignment nappasi kansainvälisen Sail of Papenburg -palkinnon
03.06.2016 Kuljetusreitin kehitystyö jatkuu
18.04.2016 Kvarken Portsin ensimmäinen toimintavuosi sujui mallikkaasti
16.02.2016
08.01.2016 Ennätysvuosi Wasalinella 2015
22.12.2015 Wärtsilä allekirjoitti huoltosopimuksen Wasalinen kanssa
16.12.2015 Ensimmäinen vaihe päättyy ja uutta hakemusta hiotaan
15.12.2015 Yhteistyöhankkeesta käytännön hyötyä logistiikan kehittämiseen
01.12.2015 Fun Facts About Midway Alignment´s Communication
25.11.2015 Valtiorajat ylittävällä yhteistyöllä matkailijoiden houkutteluun
05.11.2015 Johtotähtenä systeemiajattelu
03.11.2015 Horizon 2020 seminaari Bock’s Cornerissa 19.11 klo 9:30
28.10.2015 Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta perustavat yhteisen yhtiön – ”Midway Alignment Oy:n”
06.10.2015 Logistiikan lokakuu ja projekti- ja merikuljetukset
30.09.2015 Palaset loksahtivat paikoilleen
25.09.2015 Globaali yrityskin voi olla alueellinen toimija
24.09.2015 LNG-terminaalin rakentamista Vaasaan selvitetään
14.09.2015 Aikataulullisesti napakymppiin osuva EU-vierailu
09.09.2015 Satamajohtaja on monessa mukana
26.06.2015 Rungon jäätestit suoritettu Aker Arcticin laboratoriossa Helsingissä
24.06.2015 Sataman tilankäyttöä halutaan tehostaa
05.06.2015 Midway Alignment lyhyesti
18.05.2015 Wasaline aloittaa kuljetusyhteistyön Green Cargon kanssa
18.05.2015 Laivan runko-optimointiohjelman ensimmäiset testit tehtynä
05.05.2015 München Transport and Logistics Tuesday May 5th, 2015
05.05.2015 Satamaraide voisi palvella erikoiskuljetusreittinä
04.05.2015 Prepared for a successful exhibition!
16.04.2015 Laivan suunnittelu on optimointia
10.04.2015 Uuden laivan esisuunnittelun valmistuminen on tärkeä virstanpylväs
07.04.2015 Avainasemassa valmistautuminen hankkeen toiseen vaiheeseen
26.03.2015 The Baltic Trendsetters Club Certificates presented
24.03.2015 Midway Alignment and Kvarken Ports goes MÜNCHEN TRANSPORT LOGISTIC May 5-8, 2015
22.03.2015 Uusia tuulia ja aurinkoisia kasvoja EnergyWeekillä
04.03.2015 Wasalinen tulos ennen poistoja positiivinen
06.02.2015 Wasaline voi nyt lähettää viestejä matkustajille liikennekatkoksista
29.01.2015 Rahtiyhteistyö tärkeää Wasalinelle
29.01.2015 Myönteisiä uutisia: “Kasvua pohjoisesta” -raportti julkaistu Tromssassa
29.01.2015 Wasaline on avannut kevätsesongin
28.01.2015 Satamaraide on tärkeä kuljetuskäytävä
16.01.2015 Kvarken Ports on aloittanut toimintansa!
02.01.2015 Nyt olemme aloittaneet - Kvarken Ports
15.12.2014 Uusi markkinointi- ja myyntipäällikkö Wasalinelle
12.12.2014 Tapahtumarikas ensimmäinen vuosi
01.12.2014 Merenkurkun matkustajaliikenne rakennetaan asiakkaiden toiveista ja tarpeista
18.11.2014 Midway Alignment hankkeelle näkyvyyttä Göteborgissa
13.11.2014 Vienti Vaasan satamasta lisääntyy